Tag: srce

Aortna stenoza
By 16 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Aortna stenoza

Aortno ušće je otvor na levoj komori kroz koju protiče krv ulazeći u aortu i odatle u čitav arterijski krvotok. Ovo ušće je zatvoreno tzv. polumesečastom valvulom koju čine tri zaliska. U fazi punjenja srca krvlju, zalisci kompletno zatvaraju ovo ušće, a u fazi istiskivanja zalisci se otvaraju i ušće postaje slobodno za protok krvi […]

Posted in: Srce
Mitralna stenoza
By 16 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Mitralna stenoza

Ušće između leve pretkomore i komore zatvoreno je jednim ventilom koji se naziva mitralna valvula i sastoji se iz dva zaliska, prednjeg i zadnjeg. U fazi srčanog rada, koja se naziva dijastola, kada se leva komora puni krvlju iz leve pretkomore, ušće je normalno otvoreno i njegova površina iznosi oko 5 cm2. U fazi istiskivanja […]

Posted in: Srce
Hirurške metode za sprečavanje iznenadne smrti
By 14 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Hirurške metode za sprečavanje iznenadne smrti

Zahvaljujući izvanrednom tehničkom napretku u medicini, u toku poslednjih godina pronađene su nove, spektakularne metode za prevenciju iznenadne srčane smrti. One dolaze u obzir, pre svega, kod bolesnika sa izuzetno visokim rizikom od nastanka najtežih poremećaja ritma, komorske tahikardije i fibrilacije. Njihova visoka cena i komplikovanost nekih postupaka čine da se prvenstveno primenjuju kod bolesnika […]

Posted in: Srce
Uloga beta blokatora u prevenciji iznenadne smrti
By 13 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Uloga beta blokatora u prevenciji iznenadne smrti

Beta blokatori Prvi predstavnik grupe lekova zvanih beta blokatori propranolol (Inderal) uveden je pre dvadesetak godina. Od tada je stvoren veliki broj lekova ove grupe koji imaju najširu primenu u medicini. Beta blokatori se danas koriste u lečenju hipertenzije, angine pektoris, akutnog infarkta, poremećaja srčanog ritma, hipertireoze, migrene, tremora, nekih vidova anksioznosti i još u […]

Posted in: Srce
Infarkt (simptomi i lečenje)
By 13 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Infarkt (simptomi i lečenje)

Infarkt srčanog mišića najčešće počinje snažnim bolom u grudima. Pojava ovog bola je najhitniji alarm. Život bolesnika, upravo u prvim časovima i minutima infarkta, visi 0 koncu i spas bukvalno zavisi od trenutka pružanja prve pomoći i vremena koje je bilo potrebno da se bolesnik smesti u koronarnu jedinicu. Karakteristike bola koji se javlja prilikom infarkta […]

Posted in: Srce
Kako preterano kunzumiranje kafe utiče na srce
By 10 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Kako preterano kunzumiranje kafe utiče na srce

Preterana konzumacija kafe Svakodnevna konzumacija kafe predstavlja jedno od omiljenih zadovoljstava savremenog čoveka. Koliko je kafa popularan napitak dovoljno govori podatak da se godišnje u svetu potroši oko 4 miliona tona zrna. Glavni efekat kafe svodi se na delovanje kofeina, jedne materije koja se u zrnu nalazi u koncentraciji između 0,5—2,0%. U jednoj šoljici kafe […]

Posted in: Srce
Uticaj karaktera, životnog stava i ponašanja na srce
By 10 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Uticaj karaktera, životnog stava i ponašanja na srce

Sa uticajem stresa na srce u uskoj su vezi i psihičke karakteristike pojedinih osoba, njihov stav i ponašanje u odnosu na život i okolinu. Američki psihijatar Frajdman (1959) utvrdio je jedan novi faktor rizika koji proističe upravo iz ovih karakteristika. Pronašao je da se u pogledu karakteristika ličnosti sve osobe mogu podeliti u tri osnovna […]

Posted in: Srce
Uticaj stresa na srce
By 10 Avgusta, 2015 0 Comments Read More →

Uticaj stresa na srce

Život današnjeg čoveka je takav da se on nalazi sve češće izložen delovanju emocionalnog stresa. Dosada je utvrđeno da izloženost stresu može prouzrokovati niz organskih oboljenja kao što su »stresni ulkus«, hipertireoza i dr., a posebna pažnja istraživača bila je usmerena na srce i krvne sudove. Delovanje emocionalnog stresa na srce dosta je složeno i […]

Posted in: Srce
shared on wplocker.com