Tetanus

Tetanus – simptomi i lečenje
By 23 Jula, 2012 0 Comments Read More →

Tetanus – simptomi i lečenje

Iako se proučava u okviru zaraznih bolesti, tetanus se ne prenosi sa obolele na zdravu jedinku. Ova, inače veoma teška i opasna bolest ljudi i velikog broja domaćih životinja, ispoljava svoje delovanje samo u inficiranim ranama. Uzročnik – Bacillus tetani, veoma je rasprostranjen u prirodi. Ima ga u vazduhu, prašini, na zarđalim predmetima, trulom drvetu, […]

Posted in: Tetanus
shared on wplocker.com