Lekovi

Pravilno čuvanje lekova kod kuće
By 18 Jula, 2013 0 Comments Read More →

Pravilno čuvanje lekova kod kuće

Kako treba čuvati lekove u kućnim uslovima? Uporedo sa podizanjem higijenske kulture rastu i potrebe za lečenjem i lekovima. I nastojanje građana. da izvesne lekove imaju uza sebe ili u kući, ako im ustrebaju, sasvim je opravdano. Sve šire obuhvatanje stanovništva zdravstvenim osiguranjem omogućilo je da se te potrebe i to nastojanje realizuju prilično lako […]

Posted in: Lekovi
Tetraciklin
By 17 Jula, 2013 0 Comments Read More →

Tetraciklin

TETRACIKLINI. Grupu tetraciklina čine aureomicin ili hlortetraciklin, oksitetraciklin ili teramicin, i tetraciklin. Svi imaju jednako antibiotsko dejstvo, ali nejednaku hemijsku stabilnost. Svi imaju širok spektar delovanja, naročito teramicin, koji ima najširi spektar od svih antibiotika. Lako se apsorbuju u crevima i zbog toga se uzimaju kroz usta. Nisu jako toksični, ali mogu ipak izazvati ozbiljne […]

Posted in: Lekovi
Streptomicin
By 17 Jula, 2013 0 Comments Read More →

Streptomicin

STREPTOMICIN. Otkriven je 1943. god. (Waksman). U praktičnoj upotrebi je od kraja 1945. god. Drugi je po redu antibiotik korišćen za lečenje. Njegova uspešna primena u lečenju tuberkuloze, protiv koje medicina pre toga nije imala neko efikasnije sredstvo, dopri nela je u velikoj meri popularnosti koju su antibiotici stekli još u početku svoje primene. Streptomicin […]

Posted in: Lekovi
Penicilin
By 16 Jula, 2013 0 Comments Read More →

Penicilin

PENICILIN Prvi je, i još uvek najčešće upotrebljavan antibiotik. Praktično se upotrebljava i industrijski proizvodi od 1943. god. Njegov spektar delovanja je uzak, ali on ipak ima vrlo široku primenu u lečenju. Nema nijedne grane medicine u kojoj ne bi bilo indikacija za njegovu primenu. Izvrsno je sredstvo protiv svih gram-pozitivnih bakterija, gonokoka i spiroheta […]

Posted in: Lekovi
Antibiotici
By 16 Jula, 2013 0 Comments Read More →

Antibiotici

Naziv antibiotik upotrebljen je prvi put 1889. god. Te godine je Vilmen izneo postavku prema kojoj, pored simbioze, u kojoj se organizmi uzajamno potpomažu, u prirodi postoji i antibioza, u kojoj jedan organizam uništava drugi. Pri tome je obično jedan organizam potpuno pasivan i propada, a drugi deluje aktivno i uništava prvi. Tom aktivnom organizmu […]

Posted in: Lekovi
Da li je bezbedna upotreba lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta?
By 16 Jula, 2013 0 Comments Read More →

Da li je bezbedna upotreba lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta?

Kupovina lekova bez recepta Često se događa da građani kupuju lekove u apoteci bez recepta i lekarskog pregleda, bilo što ne mogu brzo da dođu do lekara ili što smatraju da im u konkretnom slučaju lekarski pregled nije potreban. To su mahom lekovi koje građani znaju da upotrebljavaju ili su ih već jednom upotrebljavali prema […]

Posted in: Lekovi
shared on wplocker.com