By 28 Septembra, 2022

Šta svako od nas može učiniti po pitanju zaštite životne sredine

Image by rawpixel.com

Brojne klimatske promene su dovele do podizanja svesti kod ljudi kada je u pitanju očuvanje životne sredine. Kako je potrebno da se svi uključimo u stvaranje zdravijeg okruženja i shvatimo koliko čovek utiče na okruženje u kom živi, svako od nas treba da nauči koje promene treba da usvoji. Ukoliko ove promene ne postanu deo našeg života, realna su očekivanja da će životna sredina nastaviti da bude ugrožena i više nego sada. Potrebno je edukovati se o trenutnom stanju prirode, na koji način sve možemo da utičemo na poboljšanje i rešavanje gorućih tema ali i da nastavimo da edukujemo buduće generacije kako bismo stvorili jednu pozitivnu tradiciju.

Izbaci plastiku iz upotrebe

Koliko smo mi kao ljudi navikli na proizvode od plastike pokazuje jednostavno istraživanje koje kao rezultat prikazuje količinu stvari od plastike koje se nalaze u svakoj prostoriji u našim domovima. Kao jedan od najčešćih proizvoda se nabrajaju plastične flaše za jednokratnu upotrebu koje, pogotovo u letnjim mesecima, kupujemo bez razmišljanja. Voda je uglavnom odličnog kvaliteta te nema razloga da ne investirate u jednu bocu napravljenju od stakla ili recikliranog materijala kako biste mogli iznova da je koristite.

Usvojite princip recikliranja

Najbolje rešenje za zaštitu životne sredine bi bilo da se što više smanji upotreba stvari koje su štetne za naše okruženje. Pošto ovo nije u potpunosti moguće, potrebno je da reciklirate kad god vam se ukaže prilika. Recikliranje znači ponovno vraćanje u proces proizvodnje svih materijala koji mogu ponovo da se upotrebe. Najčešće su to papir, plastika i staklo i stvari napravljene od ovih materijala mogu da se odnesu u reciklažni centar ili da se propisno odlože u kontejnere namenjene za to. Upoznajte se sa grupama koje podstiču reciklažu u vašem gradu i naučite sve prednosti ovog procesa i kako možete da doprinesete i pomognete.

Photo by Jasmin Sessler on Unsplash

Emituj što manje štetnih gasova

Jedan od najvećih zagađivača okoline je vozilo, u bilo kom obliku i vremenu koje provede radeći. Izduvni gasovi imaju negativan uticaj na prirodu i usled čovekove navike da koristi različite vrste transporta, neophodno je razmisliti u kojim prilikama se ovo može smanjiti. Potrebno je shvatiti koliko je pravilna zaštita životne sredine bitna i kako možemo da smanjimo negativan uticaj izduvnih gasova. Pored automobila, neophodno je smanjiti potrošnju svega što emituje štetne gasove i pronaći alternativna rešenja kako bi se barem smanjila količina emitovane energije u vazduh.

Kupuj lokalno i provereno

Ovo je slogan koji u poslednje vreme sve više čujemo i postoje razlozi zašto se ovo propagira. Sa jedne strane, lokalni mali proizvođači ređe koriste brojne hemikalije kako bi proizvodi bili veći, primamljiviji na izgled i dolazili čak i u periodu kada im nije sezona. Meso i hrana koji se uzgajaju na brzi način su prepuni supstanci koje su štetne ne samo po naš organizam, nego i po životnu sredinu. Sa druge strane, veliki lanci prodavnica koriste umrežen sistem dopremanja proizvoda te se potroši previše goriva i energije kako bi finalni produkt došao do vas.

Promenite navike kod kuće

Sve počinje od kuće i onoga što naučimo u porodici. Dom je odlično mesto za pravljenje prvih koraka kada su bitne promene u pitanju te je neophodno da usvojite neke nove navike. Opredelite se za proizvode koji su napravljeni od prirodnih sastojaka kada je u pitanju nega vašeg tela i održavanje higijene životnog prostora. Takođe, sve redovne sijalice zamenite LED sijalicama, isključujte aparate kada niste kod kuće, gasite svetlo u prostoriji u kojoj ne boravite i namestite tajmer na televizoru pre spavanja. Koristite programe koji troše manje vode i sipajte manje deterdženta za veš, rezultat će biti isti ali bez potrošene dodatne energije i vode.

Uz ove jednostavne promene, bićete korak bliže da naučite kako treba da se ophodimo prema životnoj sredini kako bismo očuvali okolinu za buduće generacije.

Comments are closed.

shared on wplocker.com