By 5 Juna, 2016

Tahikardija (lupanje srca) – simptomi i lečenje

Tahikardija predstavlja ubrzan rad srca u stanju mirovanja. Kod zdravih osoba, u stanju mirovanja, srce ima od 60 do 100 otkucaja u minuti. U slučaju tahikardije, otkucaji srca u gornjim ili u donjim komorama bivaju povećani.

Otkucaji srca su kontrolisani putem električnih signala koji se šalju kroz srčano mišićno tkivo. Uzroci tahikardije su u tome što nepravilnosti u radu srca uzrokuju brze električne signale.

U nekim slučajevima, simptomi tahikardije će izostati i neće biti daljih komplikacija, ali može se desiti poremećaj srčane funkcije, povećan rizik od moždanog udara, ili čak iznenadni srčani udar ili smrt.

Lečenje može da pomogne u kontrolisanju brzine otkucaja srca, ili da se spreči bolest srca koja dovodi do tahikardije.

Tahikardija

Simptomi koji ukazuju na tahikardiju

Nesvestica, vrtoglavica, nedostatak daha, glavobolja, ubrzani puls, lupanje srca (osećaj „treperenja“ u grudima), bol i stezanje u grudima i gubitak svesti.

Napomena: Neki ljudi koji imaju tahikardiju nemaju simptome, pa se stanje može otkrti samo pregledaom ili elektrokardiogramom.

Faktori za razvoj tahikardije – uzroci

Uzrok tahikardije je bilo koji faktor koji je u stanju da poremeti normalne električne impulse koji kontrolišu pumpanje srca. Reč je o sledećim faktorima:

-Oštećenje srčanog mišićnog tkiva zbog srčanih bolesti, urođeni nenormalni električni putevi u srcu, anomalija srca, bolest srca, anemija, tahikardija zbog stresa, anksioznost, prekomerno izlaganje fizičkim naporima, visok pritisak, pušenje, visoka temperatura, preterivanje s alkoholnim pićima i kofeinskim napitcima, nuspojave pri upotrebi nekih lekova, zloupotreba droga, disbalans elektrolita, hiperaktivna tiroidna žlezda…

Objašnjenje o uzroku tahikardije

Srce ima četiri komore – dve gornje komore i dve donje komore. Ritam srčanog rada je pod kontrolom sinusnog čvora koji se nalazi u desnoj pretkomori i koji pravi električne impulse koji počinju svaki otkucaj srca. Od tog čvora, impulsi idu preko prtkomora i izazivaju kontrakcije mišića te na taj nači pumpaju krv u komore.
Električni impulsi potom dolaze do atrioventrikularnog čvora. On usporava električni signal pre nego što ga pošalje u komore. Takvo odloženo dejstvo čini da se komore pune krvlju. Kada električni impulsi stignu do mišića komora, oni se kontrahuju, i kreće pumpanje krvi u pluća, ili u ostatak tela. Tahikardija nastaje kada električni impulsi proizvode otkucaje srca koji su brži nego što je to uobičajeno.

Vrste tahikardije

Atrijalna fibrilacija koju definiše ubrzan rad srca uzrokovan haotičnim električnim impulsima u pretkomorama. Ovo stanje može biti privremeno, ali nekada neće prestati ako se ne leči.

Mnoge osobe sa ovim tipom tahikardije imaju neke strukturne anomalije srca, neko srčano oboljenje ili visoki krvni pritisak.

Atrijalni flater karakteriše rad srčanih pretkomora koji je brz ali u pravilnim razmacima. Uzrok stanja je obično nepravilna cirkulacija u pretkomorama.

Ljudi kojima se desi ovaj tip tahikardije, često dožive i atrijalnu fibrilaciju.

Supraventrikularna tahikardija počinje iznad komora, i uzrokovana je abnormalnom cirkulacijom unutar srca.

Ventrikularna tahikardija je brz rad srca koji ne dozvoljava komorama da se pravilno napune krvlju, kao ni da se normalno kontrahuju i efikasno pumpaju krv u telo. Ovo stanje je opasno po život.

Ventrikularna fibrilacija se dešava kada brzi, haotični električni impulsi uzrokuju neefektivno treperenje komora, umesto pumpanja krvi što je ozbiljan problem koji može biti fatalan ako se srce ne vrati brzo u normalu.

Faktori rizika obolevanja od tahikardije

Srčana oboljenja, povišen krvni pritisak, upotreba droga, preterano konzumiranje kofeina i nikotina, alkoholizam, stres, anksioznost.
Ostali faktori rizika su starost i genetske predispozicije.

Komplikacije zbog tahikardije

Ugrušci krvi koji nastaju usled tahikardije koji mogu izazvati moždani ili srčani udar. Mogu se desiti i otkazivanje srca, nesvestice, iznenadna smrt.

Dijagnoza

Elektrokardiogram (EKG), je osnovni test za utvrdjivanje tahikardije. Na osnovu signala lekar će moći da odredi tip tahikardije i eventualne anomalije koje dovode do poremećaja u radu srca.

Dijagnoza se može dobiti i uz pomoć holtera – prenosivog aparata koji prati aktivnost srca tokom čitavih 24 sata.

Tahikardija u trudnoći i kod dojilja

U drugom stanju, dešavaju se hemodinamske promene poput povećanja volumena krvi i minutnog volumena srca, št smanjuje sistemski otpor krvnih sudova i krvnog pritiska. Kod nekih trudnica javljaju se promene na EKG-u i aritmije koje prestaju posle porodjaja. U tom slučaju nisu opasne i nema potrebe za lečenjem. Iapk ,u slučaju da srce radi brže nego sto je uobičajeno, potrebna je terapija lekovima. Aritmije kod trudnicama se moraju ispitati pažljivo jer postoji rizik od tromboembolije trudnice i poremećaja ploda. Doktor će propisati pogodan lek koji će pomoći majci, a neće biti štetan za zdravlje ploda. Nakon porodjaja i dok dojite, ako tahikardiju treba lečiti, lekar će propisati medikament pogodan za dojilje koji ne prelazi u mleko, a možda će Vam biti savetovan prestanak dojenja.

lupanje srca

Tahikardija kod dece

Postoje deca sa urođenom ili stečenom bolešću srca koja treba da budu pod kontrolom lekara kako tahikardija ne bi dodatno opterećivala oštećeno srce.

Kod druge dece, nema bolesti srca, ali tahikardija postoji. Njeni uzroci su isti kao i kod odraslih i mogu se uglavnom istraživati putem EKG nalaza.

Većina tahikardija kod dece nije opasnog karaktera i ne zahteva terapiju. Neophodno je ukloniti uzrok kao što je visoka temperatura ili otkloniti stres kom je dete izloženo.

Lečenje

Ubrzan rad srca nekad može proći sam od sebe, ali su nekada za lečenje neophodni medikamenti.

Lečenje većine tahikardija sprovodi se lekovima koji se zovu antiaritmici. Vođenje terapije je veoma suptilan posao i individualan.

Lečenje biljem i čajevima?

Glog i valerijana mogu biti prirodni pomoćnici u lečenju tahikardije ali sa njima morate biti oprezni! Ako Vam je lekar već propisao neki lek za tahikardiju, tablete mogu sadejstvovati sa biljnim preparatima pa će očekivani efekti izostati.

U svakom slučaju, ako je uzrok tahikardije blaži stres, čajevi će sigurno učiniti da se osećate bolje ali bi uvek trebalo o tome potražiti savet lekara jer nekada je potrebno obavezno lečenje isključivo lekovima!

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: Srce

Comments are closed.

shared on wplocker.com