By 16 Augusta, 2015

Aortna stenoza

Aortno ušće je otvor na levoj komori kroz koju protiče krv ulazeći u aortu i odatle u čitav arterijski krvotok. Ovo ušće je zatvoreno tzv. polumesečastom valvulom koju čine tri zaliska. U fazi punjenja srca krvlju, zalisci kompletno zatvaraju ovo ušće, a u fazi istiskivanja zalisci se otvaraju i ušće postaje slobodno za protok krvi u aortu.

Zalisci koji zatvaraju ušće aorte mogu biti oštećeni raznim procesiraa. Najčešći uzrok i kod ove srčane mane je preležana reumatska groznica, a ostali mogući uzroci su urođene promene zalistaka, prisustvo naslaga kalcijuma što naročito dolazi do izražaja u starijim godinama, kao i infektivni endokarditis.

Aortna stenoza je teška srčana mana, jer kroz suženo ušće ne protiče dovoljno krvi iz leve komore u aortu. Zaostala količina krvi sve više opterećuje levu komoru i dovodi do znakova slabosti srčanog mišića. Kod bolesnika se najčešće javljaju tri poremećaja: gušenje, koje postaje sve jače onemogućavajući svaku aktivnost, bolovi u grudima i nesvestica. Ovaj poslednji znak posledica je nedovoljnog priliva krvi u mozak zbog otežanog protoka kroz aortno ušće. Kod oko 20% bolesnika sa ovom manom dolazi do iznenadne smrti. Ova pojava se naročito zbiva kod jednog, srećom dosta retkog, urođenog oboljenja koje se naziva idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (IHSS). Kod ove mane postoji urođeno suženje na delu leve komore koji se nalazi ispred samih zalistaka.

Osobe sa ovim poremećajem mogu godinama živeti bez ikakvih tegoba, pa da ih zadesi iznenadna srčana smrt u momentu fizičkog napora. Danas se smatra da je ova mana, koja se može otkriti samo pregledom srca poinoću ultrazvuka (ehokardiografija), uzrok za najveći broj naprasnih smrti sportista u toku takmičenja. U SAD je u periodu 1976—1980. zabeleženo 20 slučajeva naprasne smrti u toku takmičenja i kod 19 tragično nastradalih sportista u pitanju je bilo opisano oboljenje.

Samo blagi slučajevi aortne stenoze mogu se lečiti lekovima. U svim ostalim slučajevima neophodno je ugrađivanje veštačke aortne valvule. Operativni rizik je nešto niži od 5%, no operacija se mora izvršiti jer se lekovima ne može postići nikakvo poboljšanje mehaničkog suženja aortnog otvora. Osobe kod kojih postoji pomenuto oboljenje IHSS mogu se uspešno lečiti lekovima, pa se primenjuju beta blokatori (»Inderal« ili antagonisti kalcijuma).

Tags:, , , ,
Posted in: Srce

Comments are closed.

shared on wplocker.com