By 7 Augusta, 2015

Lipoproteini

Poremećaji u prometu lipoproteina, odnosno u prometu masti, koji se skoro uvek ispoljavaju povećanjem jednog ili više tipova lipoproteina u krvi, danas se mogu mnogo lakše utvrditi nego ranije, određivanjem koncentracije triglicerida i holesterola u krvi, ispitivanjem elektroforeze lipoproteina na papiru, kao i posmatranjem izgleda krvne plazme ili seruma bolesnika posle stajanja u hladnjači 12 do 24 sata.

Promet lipoproteina vrlo niske gustine u organizmu isti je kao i promet hilomikrona. Lipoproteinska lipaza u ćelijama koje oblažu unutrašnjost kapilara razlaže trigliceride iz ovih lipoproteina na masne kiseline i glicerol. Za razliku od hilomikrona, ostatak lipoproteina vrlo niske gustine, oslobođen najvećeg dela triglicerida, ne odlazi u jetru da bi se onde oslobodio holesterola. Najverovatnije da se u ćelijama skoro svih organa ostatak VLDL i dalje oslobađa triglicerida, a prima iz ćelija holesterol, uglavnom u vidu njegovih estara. Istovremeno se u molekulu lipoproteina promeni i belančevina. Tako iz VLDL, preko intermedijarnog lipoproteina, nastaje treći tip lipoproteina, lipoproteini niske gustine (LDL), u
čijoj srži holesterol, skoro potpuno u vidu svojih estara, čini 45%, a trigliceridi samo 10%. Zbog veće količine belančevina u molekulu, lipoproteini niske gustine imaju veću specifičnu težinu (1019 do 1063) od lipoproteina vrlo niske gustine.

U polju elektroforeze kreću se s beta-globulinima. Oni su glavni prenosioci holesterola u krvi: tri četvrtine holesterola krvne plazme prenosi se tim lipoproteinima. Kako je holesterol jedan od vrlo značajnih činilaca rizika za nastanak ateroskleroze, razumljivo je da će povećanje ovog tipa lipoproteina u krvi predstavljati veliku opasnost za arterije. Uloga lipoproteina niske gustine jeste da normalno snabdevaju razne ćelije holesterolom koji im služi za obnovu njihove opne, a nekima, kao što su ćelije kore nadbubrežnih žlezda, kao i određene ćelije u polnim žlezdama, za sintezu određenih hormona. Sve te ćelije, kao i ćelije jetre i ćelije vezivnog tkiva, poznate kao fibroblasti, imaju na svojoj opni primaoce (receptore) za lipoproteine niske gustine.

Kad se vežu za te receptore lipoproteini niske gustine se oslobađaju estara holesterola koji prelaze u pomenute ćelije gde se holesteroi oslobađa iz svojih estara i upotrebljava za obnovu ćelije. Sem toga, oslobođeni holesterol sprečava u ćelijama delovanje jednog fermenta koji je neophodan za stvaranje holesterola. Ovaj način metabolizovanja holesterola ne samo u jetri, nego, kao što se vidi, i u ćelijama drugih organa, glavni je način za razgradnju lipoproteina niske gustine. Kod bolesnika u kojih postoji nasledni obhk povećanja lipoproteina niske gustine, poznatih i kao beta-lipoproteini, i u kojih je ateroskleroza skoro uvek prisutna već u mladim godinama, nedostaju receptori za lipoproteine niske gustine na opni ćelija, ili su ti receptori izmenjeni, pa ne mogu da vežu ove lipoproteine.

Kada se ćelije koje sadrže holesterol posle određenog vremena razgrade, njihov se holesterol ponovo esterifikuje i veže s malorn količinom triglicerida (3—8% u celokupnoj masi molekula) i velikom količinom belančevina (oko 50%), stvarajući poslednji tip lipoproteina, poznat kao lipoproteini velike gustine, koji se, u polju elektroforeze, kreću najbrže od svih lipoproteina. Kako se kreću istom brzinom kao i belančevine alfa-globulini, ti lipoproteini poznati su i kao alfa-lipoproteini. Sinteza ovih lipoproteina vrši se uglavnom u jetri. Kao što će se videti docnije, holesterol lipoproteina velike gustine (HDL) ima, zasad nedovoljno poznatu ulogu u sprečavanju ateroskleroze.

Kod dece, žena pre klimakterijuma i životinja koje ne obolevaju od ateroskleroze, količina holesterola HDL mnogo je veća od količine tog holesterola kod muških odraslih osoba i žena u menopauzi u kojih je ateroskleroza mnogo češća. Zbog toga se danas određivanje ovog holesterola u krvi primenjuje kao korisna metoda za utvrđivanje rizika od ateroskleroze: ukoliko su vrednosti holesterola lipoproteina velike gustine veće, utoliko je rizik od ateroskleroze manji.

Tags:, , ,
Posted in: Krv

Comments are closed.

shared on wplocker.com