By 25 Januara, 2014

Jutarnje telesne vežbe – važne za pozitivan duh i dobro zdravlje

Još u stara vremena Grci i Rimljani poklanjali su veliku pažnju telesnoj kulturi. Pobednici fiskulturnih takmičenja bili su slavljeni kao veliki junaci. Održavajući svake četvrte godine takmičenja u Olimpiji, Grci su nam ostavili u nasleđe olimpijske igre, na kojima i danas dolazi do izražaja snaga, mladost, zdravlje i lepota.

Telesne vežbe imaju značaj ne samo za pojedince već i za ceo narod. Odbrambena i radna moć naroda zavisi od njegovog telesnog zdravlja i jačine. I ne samo to, plemeniti duh takmičenja pobuđuje ljude da savladaju napor. Oni na taj način jačaju duh, samopregor i volju.

Svaki čovek treba da se bavi telesnim vežbama, a kojom granom i koliko, to zavisi od odgovarajućih godina, uzrasta i razvoja. Mi vrlo često čujemo da neki naši ljudi koji rade težak fizički posao (kovači, kopači, nosači itd.) govore da su za njih telesne vežbe njihov svakodnevni posao. Međutim, to nije tačno. Takvi ljudi se na svom poslu jednostrano razvijaju. Kovači imaju razvijene ruke, a nosači leđa. Međutim, cilj je da telo bude u svim svojim delovima pravilno i proporcionalno razvijeno. Sem toga, telesne vežbe treba da bude odmor, duhovni i telesni, a ne sastavni deo rada.

jutaarnje telesne vezbe

Da postoji velika razlika između ljudi koji se bave telesnim vežbama i onih koji se njom ne bave, utvrdili su i lekari. Ljudi koji svako jutro vežbaju  imaju bolji srčani rad, njihovo srce radi sa manje zamora, dok srce ljudi koji se ne bave telesnim vežbama troši više energije i lakše se zamara. Pravilno sprovedena vežba nadražajno dejstvuje na organizam.

Promet materija je bolji, san dobar, i duševno raspoloženje dobro. Dok će deca i mladi ljudi da se bave atletikom, veslanjem, skijanjem, plivanjem i fudbalom, dotle stariji ljudi treba da upražnjavaju pešačenje ili onu granu gimnastike koja im najviše odgovara. Važno je da telo stalno održavamo u dobroj kondiciji i pokretljivosti. To naročito važi za one koji u sedećem stavu provode po 8 i više sati u nadleštvima i kancelarijama.

Plivanje je idealan sport za mlade ljude, jer ravnomerno razvija sve delove tela, a spojeno je sa kupanjem i sunčanjem.

Telsnim vežbama ne bi smeli da se bave ljudi čija bolest zabranjuje kretanje i kojima je lekar to zabranio. Važno je da vežbe budu korisne, a ne štetna, jer je njihov zadatak podizanje i nega zdravlja.

Jutarnje vežbe za poslovne ljude

Jutarnje vežbe za studente

Jutarnje vežbe za decu

Tags:, , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com