By 17 Jula, 2013

Tetraciklin

TETRACIKLINI. Grupu tetraciklina čine aureomicin ili hlortetraciklin, oksitetraciklin ili teramicin, i tetraciklin. Svi imaju jednako antibiotsko dejstvo, ali nejednaku hemijsku stabilnost. Svi imaju širok spektar delovanja, naročito teramicin, koji ima najširi spektar od svih antibiotika. Lako se apsorbuju u crevima i zbog toga se uzimaju kroz usta. Nisu jako toksični, ali mogu ipak izazvati ozbiljne poremećaje u stomaku i crevima. Mogu izazvati poremećaj mikrobne ravnoteže, usled čega dolazi do bujanja rezistentnih mikroorganizama, kao i gljivica (koje su i inače otporne prema tetraciklinima), te mogu dovesti do vrlo ozbiljnih crevnih infekcija ili kožnih mikotičnih oboljenja.

Utiču negativno na stvaranje kompleksa vitamina B (Be) u crevima. Neki mikroorganizmi, naročito piogeni stafilokok, mogu postati rezistentni. Retko izazivaju preosetljivost (alergične pojave). Zbog izvesnih preimućstava tetraciklini se daju vrlo često umesto penicilina i streptomicina, naročito u slučajevima rezistencije mikroba ili preosetljivosti bolesnika na ova dva antibiotika.

Tetraciklin antibiotik

Inače, na gram pozitivne bacile, gram-negativne koke i neke spirohete deluju slabije nego penicilin, a slabije nego streptomicin na gram-netativne mikrobe. Tetraciklini. vrlo uspešno deluju i na protozoen (uzrocnike životinjskog porekla), kao i na rikecije i viruse većeg dijametra (papagajska bolest, trahom i dr.), a u kombinaciji sa streptomicinom, izuzetno, i na uzročnike bruceloze. Dobro deluju na dizenteriju kod dece, a takođe pri zapaljenju mokraćnih puteva izazvanih koli-bacilom, u kom slučaju se daju u kombinaciji sa hloramfenikolom.

Kod spiroheta, naročito u slučaju kasnih pojava luesa, tetraciklini su bolji od penicilina. Tetraciklinima se postižu dobri rezultati kod svih bolesti izazvanih rikecijama (pegavac, kju-groznica itd.). Njima se sa uspehom leče i bolesti izazvane amebama (amebna dizenterija i dr.).

Tetraciklini se daju kroz usta, ali se u slučaju potrebe mogu dati i intravenozno, kao i lokalno (trahom). Uz tetracikline obavezno se daje i kompleks vitamina B (Be). Ne daju se u kombinaciji jedan s drugim.

U grupu tetraciklina spadaju, osim navedenih, i drugi preparati poznati pod raznim imenima, kao što su: ledermicin, reverin, ahromicin, ambramicin, tetracin, geomicin, teroptal itd.

Tags:, , , , , , , , , ,
Posted in: Lekovi

Comments are closed.

shared on wplocker.com