By 28 Aprila, 2013

Zašto je šljiva najzdravije voće i kako doprinosti vašem zdravlju?

Šljiva najzdravije voće

U jeku bitke za više hrane rod šljive svake godine ima višestruki značaj, ali samo uz uslov da se ovaj proizvod racionalno koristi. Više hrane, manje rakije, predstavlja u ovom trenutku opšti interes.

Opravdano ističemo da smo zemlja s najrazvijenijim šljivarstvom na svetu, iako je najveći deo naše šljivarske proizvodnje u individualnom sektoru, rascepkan i bez oslonca na nauku i modernu tehniku (pored toga još pre stotinak godina predstavljala je osnovni izvor deviza i standardnu robu odličnog kvaliteta),

Međutim poučeni iskustvom da ranije nismo uvek bili spremni da odgovorimo mnogim zahtevima, može nam se dogoditi i da ovo nacionalno bogatstvo, »plavo zlato«, ne iskoristimo mudro.

Možda možemo da strahujemo od njegove zloupotrebe, od opasnih posledica koje donosi preterivanje u proizvodnji i potrošnji alkohola ― rakije koja opasno ugrožava zdravlje, slabi radnu disciplinu i produktivnost rada, povećava učestalost nesreća na radu, pogoršava međuljudske odnose i uslovljava porast svih oblika prestupništva, rušenje porodica i dr.

sljiva zdrava hrana

Kada razmatramo ovaj veoma značajan problem iskorišćavanja šljive kao svestrano korisnog ploda, jer obezbeđuje egzistenciju mnogih stanovnika, upravo u našem brdsko-planinskom području, potrebno je istaći da ovo naše bogatstvo može, ako se pravilno upotrebi, bitnije dadoprinese pravilnoj ishrani stanovništva, presudnoj za normalni rast i optimalan razvoj, očuvanje dobrog zdravlja i povećanje otpornosti prema infekcijama i drugim štetnim činiocima. Pravilna upotreba ovoga ploda povećava radnu i proizvodnu sposobnost, a to su nesumnjivo najveće prednosti savremenog čoveka

Veoma dobar ukus šljive potiče od vrlo pogodnog odnosa šećera (pet različitih vrsta) i kiselina, ograničene energetske vrednosti (oko četiri puta manja nego u hleba), obiljadragocenih zaštitnih materija (vitamina, minerala, enzima, pektina, celuloze, entocijanina i dr), među kojima neke deluju i veoma laksativno (poboljšavaju stolicu). Sve ove odlike čine šljivu odličnom hranom, koja ima nenadmašne prednosti u odnosu na sve ostale životne namirnice, pa i sve ostale vrste voća, pojedinačno proučavane. U poslednje vreme pišu se čitave knjige o lekovitom delovanju hrane, što se naročito odnosi na voće, a među voćem šljiva u tom pogledu zauzima najistaknutije mesto.

Naročito treba istaći da u uslovima opasno ugroženih radnih i životnih mogućnosti, koje su sve više u raskoraku sa osnovnim čovekovim fiziološkim potrebama, prirodni šećer i zaštitne materije iz voća imaju veliki značaj. U skladu sa ovom potrebom i šljiva kao hrana u današnje vreme značajnija je nego ikada u prošlosti. Međutim, svedoci smo upravo paradoksalne činjenice da je to voće i pored dokazanih vrednosti u ishrani, zanemarenije nego ikad ranije.

Doprinoseći poboljšanju pravilne ishrane i preko dijetoprofilaktičkog pa i dijetoterapijskog delovanja, šljiva bi korišćena redovno i obilno u poboljšavanju pravilne ishrane, mogla imati gotovo presudnu ulogu u ostvarivanju preventive i to na jedan racionalniji i humaniji način nego što je lečenje, tim pre što je preventiva i naše dugoročno opredeljenje.

Obilnije i redovno korišćenje šljive u ishrani sigurno bi predstavljalo vrlo uspešno sredstvo za obuzdavanje bolesti civilizacije, koje su i u nas uzele zabrinjavajuće razmere. Naročito j značajne prednosti ima šljiva kao izvor prirodnih šećera i zaštitnih materija koje se pojavljuju u biološki najboljim oblicima Ove materije ljudski organizam najbolje može da prihvati i iskoristi. Ako ih zamenimo fabričkim proizvodima (belim šećerom i vitaminskim preparatima) onda preuzimamo veliki rizik.

Energetska vrednost šljive je ograničena, a njeno laksativno delovanje ima naročitu prednost, jer je usled nedovoljnih fizičkih napora, promet u debelom crevu, naročito u starijih osoba, veoma otežan i usporen, s veoma nepovoljnim posledicama patološkog karaktera Treba istaći i još jednu prednost kojom se odlikuje šljiva, naročito, naša odlična, nezamenljiva požegača Ovaj plod je izvor bojenih materija, na primer entocijanina Ovo je kod nas prva proučila dr Mirjana Bulatović, koja je utvrdila da ih u ovoj vrsti šljive ima dva puta više nego u plodu sorte rut geršeter. Ove materije veoma blagotvorno deluju, jer održavaju oštrinu vida, zbog čega se obilno daju pilotima pred poletanje.

Šljiva ima ubedljive prednosti u odnosu na svo ostalo voće, jer je vrlo pogodna za različitu kulinarsku obradu. Prema tome, sušenjem (izvodljivim i na suncu), raznim oblicima čuvanja i pomoću odličnog pekmeza (jedinog džema bez dodatnog šećera), šljiva se može učiniti besprekornom hranom dostupnom preko cele godine, što zadovoljava ukupne čovekove fiziološke potrebe. U nekim od navedenih načina prerade, šljiva ima najširi društveni značaj.

U nizu prednosti, treba istaći i to da je gajenje šljive jednostavnije nego ostalih voćaka To ovu voćku čini veoma rentabilnom, a pored toga kvalitet plodova nikada još nije pogoršan ostacima sredstava za zaštitna prskanja, pošto se ona uglavnom vrše posle precvetavanja

Nažalost i pored svih ovih nenadmašnih prednosti šljiva se u nas u najvećoj meri pretvara u veoma otrovan napitak, poznatu i hvaljenu šljivovicu. Ovaj postupak predstavlja pravu besmislenost kada se uzme u obzir podatak da je naša ishrana nepravilna upravo zbog nedovoljne i neredovne potrošnje voća .Da li je onda ispravno što ovo najmasovnije i najjeftinije voće pretvaramo u nesumnjivo štetni proizvod, odnosno uništavamo ovu neophodnu i zdravu hranu. U svemu ovome naročito je nepovoljno i to što se uz prirodnu proizvode i velike količine falsifikovanih rakija, mnogo otrovnijih od spomenute.

Iz izloženih činjenica jasno se vidi da upravo s povećanjem čovekovih potreba za voćem koje će biološki poboljšati njegovu hranu, umanjujemo upotrebu šljiva u ishrani čemu bi umnogome mogla da doprinese i savremena tehnologija Većina načina konzerviranja šljiva može uspešno da se primeni u domaćinstvu. Danas se za tu svrhu može primeniti i smrzavanje, kojim se uspešno čuvaju sve osobine ovog proizvoda.

Zbog toga smatramo da bogat rod koji se uglavnom ponavlja svake godine treba iskoristiti tako što će se učiniti spasonosni preokret u iskorišćavanju šljiva u ishrani. Tome može najviše doprineti svima pristupačno pripremanje pekmeza, ali i smrzavanje koje se može izvesti u domaćinstvu. Velike količine pekmeza, koji bi trebalo obilno i redovno*koristiti u društvenoj, ugostiteljskoj i porodičnoj ishrani, znatno bi doprinele poboljšanju ishrane, sa svim korisnim rezultatima koje iz toga mogu proizaći.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in: Voće

Comments are closed.

shared on wplocker.com