By 20 Aprila, 2013

Fiziologija čoveka – važnost obnove i čuvanje zdravlja

Održavanje zdravlja i obnova oštećenih funkcija u organizmu ne zavise od slučaja. Svaki pacijent sa svoje strane može znatno da doprinese vlastitom ozdravljenju ako se u pozna sa zakonitostima po kojima se odvijaju svi biohemijski procesi u telu.

Fiziologija je jedna od najvažnijih grana biologije ili nauke o životu. Krajnji cilj proučavanja opštih principa fiziologije čoveka je sticanje uvidau rad i funkcionisanje organizma u delovima i celini. Takvo znanje omogućuje svakome da ovlada mogućnostima za aktivno uticanje na funkcije svih delova tela, održavajući dobro zdravlje i dug život.

Proučavanje fiziologije našegorganizma treba smatrati velikom potrebom savremenog čoveka, a ne suvišnim teretom na svojim plećima. Poznavanje funkcija našega tela znači znatno proširenje ljudske slobode u upravljanju vlastitim bićem. Tako, na primer, atletičari stavljaju svaku svoju naviku u fiziološke okvire, i upravljaju svojim telom na osnovu fizioloških principa. Takav odnos prema sebi najsvrsishodniji je način života ako se žele vrhunski rezultati u takmičenjima. Sportisti pažljivo i na vreme planiraju sve svoje pripremne aktivnosti da bi vrhunac svoje pripremljenosti postigli upravo u vreme izlaska na borilište. Svaka lakomislenost u odnosu na fiziološke principe, preterivanje u bilo čemu kad je u pitanju njihova psiho-fizička spremnost, naškodili bi njihovoj kondiciji i obezvredili njihov dotadašnji trud.

Čak i najoskudnije poznavanje fiziologije ljudskoga tela gotovo prirodno vodi odbacivanju štetnih i nepovoljnih uticaja, u vezi s jelom i pićem i upotrebom sredstava kao što su anabolici i droge. S obzirom da su svi delovi tela u vrlo bliskom međusobnom odnosu i svi zajedno u nedeljivoj vezi s moždanim strukturama, uvažavanje ili neuvažavanje čak naoko nevažnih detalja o funkcionisanju našeg organizma može skrenuti tok događaja u procesu ozdravljenja u pozitivnom ili negativnom pravcu.

Dokazano je da fizička izdržljivost, intelektualna sposobnost i dužina života svakogpojedincau najvećoj meri zavise od ličnog stava prema principima i zakonitostima koje upravljaju radom našeg tela. Hidroterapija je upravo jedna od tih mogućnosti. Dakako, ni ovaj vid terapije ne treba posmatrati odvojeno od drugih mogućnosti fizikalne terapije, kao što su, na primer, sunčeva svetlost, određene dijetetske mere, održavanje ravnoteže između rada i odmora itd.

Fiziologija čoveka smatra ljudsko biće automatizovanim mehanizmom a naše zdravlje rezultatom automatskog doprinosa svake od 75 bilijona ćelija svih njegovih organizacionih mehanizama. Zdravlje se narušava i bolest nastupa ako jedna ili više funkcionalnih jedinica i sistema izgube sposobnost da zajednički doprinose svojim udelom u opštem automatizmu u funkcionisanju svih telesnih sistema Kad dođe do oštećenja ili ispada bilo koje ćelije, bilo kog tkiva, organa ili sistema, to se odmah odražava na funkciju svake pojedine ćelije milionskog društva ćelija. Lakši poremećaj izaziva simptome bolesti, a teži funkcionalni problemi, ako se ne razreše, donose smrt celog organizma.

Comments are closed.

shared on wplocker.com