By 20 Aprila, 2013

Filteri za vodu – čista voda za piće i zdrav život puno znači i zlata vredi

I na našem tržištu pojavili su se filteri za vodu. Budući da znamo kako nam voda što ističe iz slavine nije besprekorna, ovi uređaji za proceđivanje i prečišćavanje vode dobro su nam došli. Pre nego što pođemo u kupovinu jedne takve naprave, svakako je korisno poznavati obaveštenja koja ovde slede.

Upotrebljavajte samo one filtere koji vam jamče:
–  ultrafino proceđivanje (0,2 /um što je veličina jedne bakterije) i valjanu dezinfekciju završnih kanala aparata
–  odsutnost uglja kao posrednika u filtriranju (sa ili bez srebra)
–  i da filter nema dodir s atmosferom
Takvi filteri postoje: to su filteri zasnovani na inverznoj osmozi.

Inverzna osmoza

Što je u stvari inverzna osmoza? Odredimo prvo fenomen osmoze. Ovaj fenomen podrazumeva»fenomen difuzije koji nastaje dok su dve tečnosti ili otopine različitih molekularnih koncentracija odvojene polupropusnom membranom, pri čemu postoji mogućnost da otopina kroz membranu prođe, ali ne i rastvorena supstanca. Osmoza teži da uspostavi jednake molekularne koncentracije dveju otopina tako što voda prelazi iz slabije u jaču.

Pomoću osmoze koreni biljaka crpe vodu i hranljive sastojke, kiseonik prodire u krv, ćelije se prehranjuju.

Inverzna osmoza sasvim je suprotan fenomen. U tom slučaju voda nije privučena otopinom jače molekularne koncentracije (osmoza), jer vrši pritisak na takvu koncentrovanu otopinu (voda za filtriranje) da bi prošla u pravcu polupropusne medobrane (inverzna osmoza).

U filterima koji nas zanimaju molekuli čiste vode potiskuju se dakle u pravcu jedne membrane, dok se minerali, nečistoće ili pak bakterije odbacuju jednom sprovodnom, drenažnom cevi. Molekuli čiste vode proceđuju se kroz membranu, dok ― veci nego pore membrane
95% nepoželjnih elemenata iz vode ne mogu proći.

Membrana

U prirodi je inverzna osmoza najrasprostranjeniji proces čišćenja. Biološke membrane su mehanizmi proceđivanja koji regulišu život na svim nivoima, u biljnom i životinjskom carstvu. Čovek je ponovo stvorio ovaj fenomen: membrana od celofana, ima više od četrdeset godina, poslužila je u položaju veštačkog bubrega (dijaliza).

Pedesetih godina pojavila se sintetična membrana, izgrađena od acetata celuloze. Jedno od najširih polja upotrebe membrana je oduzimanje soli ili desalinizacija slanih i morskih voda. Potom je jedna američka fabrika (Purewater N.D.S.) proizvela visokokvalitetnu polimernu membranu koja jamči najbolji uspeh.

Što ona može da zadrži? 98% čvrstih čestica (anorganski minerali), pesticide, insekticide, deterdžente, radioaktivna zagađenja (?), pesak ili mulj koji zamućuju vodu, koloidne tvari, bakterije, kao i neke viruse, i ― nakraju kancerogene supstance kao što su teški metali.

Očevidno je da su filteri zasnovani na fenomenu inverzne osmoze superiorni i delotvorni. Farmaceutski fakultet u Turu, koji je analizirao vodu prečišćenu ovim filterima, zaključuje da »voda tako pročišćena odgovara najstrožim kvalitativnim normama«.

Oživljavanje vode

Više proizvođača filtera primenilo je inverznu osmozu. Ali jedan od njih, koliko nam je poznato, ide i dalje ― oživljava vodu, što se postiže magnetizacijom magnetskim poljem, ostvarenoj na vodi u pokretu. Zatim se, centripetalnim kretanjem, stvara dinamični fenomen na nivou atoma i porast vodenih snaga. Tako je stvoreno energetsko polje, i voda je doista živa. Ovo oživljavanje vode moglo se dobiti i drugim procesima: jonizacijom, izlaganjem Suncu (u staklenoj boci nekoliko sati), dodavanjem srebra ili kvarca, upotrebom magneta, itd. Ali to otvara nova široka polja…

U svakom slučaju primenom filtera ponovo nalazimo čistu vodu, a uz to i živu vodu, poput one s potoka, vodopada, izvora ili u kiši, što može da probudi život u svoj njegovoj bujnosti u prirodi (vrtlari to dobro znaju). Takva živa voda biće i za čoveka najbolje piće, kao i osnovni element njegove ishrane.

Završne napomene

Voda koja se dobija inverznom osmozom i oživljavanjem čuva se jednu sedmicu (ako se upotrebi kvalitetan primač). Količina vode koja se dobije pomoću najmanjih aparata varira od 15-35 l dnevno, u skladu sa pritiskom vode na slavini, što bi trebalo da bude dovoljno za četvoročlanu porodicu.
Cene ovakvih aparata su visoke, ali ulaganje u njih je, nesumnjivo, isplativo.

Comments are closed.

shared on wplocker.com