By 19 Aprila, 2013

Fizikalna terapija – najbolji način za brz oporavak organizma

Poslednjih decenija postaje sve jasnije da se u prave lekove mogu ubrojiti samo oni farmaceutski preparati koji su se pokazali doista lekovitim u borbi protiv infekcija i parazitoza Međutim, i ovi delotvorni lekovi primenjuju se sa određenom dozom rizika Stoga postoji sve veće zanimanje za takve metode lečenja koje bi bile ne samo uspešne i jednostavne nego i neškodljive za bolesnike.

U takve metode savremene medicine ubrajamo različite oblike fizikalne terapije, zasnovane na poznavanju fizioloških procesa koji se odvijaju u organizmu, i one su dobro utrven put koji vodi izlečenju i onih bolesnika kojima se nikakvim drugim sredstvima ne može pomoći.

U sredstva fizikalne terapije ubrajamo elektroterapiju, fototerapiju, kineziterapiju, termoterapiju, mehanoterapiju, sonoterapiju i hidroterapiju ili hidrotermoterapiju.

Hidroterapiju koju koriste specijalizovane institucije za lečenje i rehabilitaciju nazivamo velikom hidroterapijom, a sredstva i postupke koji se mogu koristiti u kućnim uslovima nazivamo malom hidroterapijom.

Metode male hidroterapije su ne samo jednostavne i uspešne nego same po sebi i potpuno neškodljive za pacijenta Pomoću kućne hidroterapije medicina je postala pristupačna najširim slojevima društva i bliska svakom članu porodične zajednice. S hidrotermoterapijom fizikalna medicina zauzima vidno i značajno mesto u savremenom shvatanju medicine kao nauke i prakse.

Lekarima, temeljito obrazovanima u alopatskoj medicini, nije uvek lako da prihvate metode racionalne terapije. Pod alopatijom podrazumevamo najpopularniju metodu lečenja upotrebom farmaceutskih preparata koji u organizmu treba da izazovu suprotno delovanje na tri glavna načina: kurativni, simptomatični i preventivni. U procesu izlečenja putem hidro terapije i drugih postupaka fizikalne medicine odlučujuću ulogu imaju elementi i tkiva u organizmu kao što su krvni i limfni sudovi, nervni sistem, leukociti, vezivno tkivo, plazma, proteini i imuna svojstva žive ćelije.

Obična, indiferentna voda jedno je od sredstava iz prirode koje svojim hidrodinamičnim i termoterapijskim svojstvima tako podstiče i usmerava urođene snage organizma da on sam ukloni sve štetne činioce i maksimalno iskoristi svoje odbrambene mehanizme.

Po svojoj suštini hidroterapija spada u »baznu terapiju«, jer omogućava zbrinjavanje osnovnih funkcija ljudskog tela, kao što su funkcije termoregulacije, cirkulacije, disanja, višestruke funkcije kože, sluzokože itd.

Neki američki autori smatraju da se bez štete može odbaciti skoro 80 posto svih odobrenih lekova uz obrazloženje da samo menjaju prirodu simptoma, ali nemaju značajniji uticaj na tokove procesa koji vode ozdravljenju. Upotrebom takvih »lekova« pacijenti ostaju u pogrešnom uverenju da nestankom simptoma nestaje i bolest i nastupa izlečenje.

Nesumnjivo je da razni oblici farmaceutskih tvorevina koje se nazivaju lekovima deluju brže i naoko efikasnije od hidroterapije i drugih oblika fizikalne medicine. Međutim, poznato je da se fizikalnom terapijom ― a posebno hidroterapijom uspeh u lečenju može postići i tamo gde se nikakvim medikamentima ne može uticati na povoljan tok bolesti, kao na primer u slučajevima virusne upale pluća ili pneumonije izazvane bakterijama otpornim na antibiotike. Umesto antibiotika koji se pogrešno ili pravilno daju i kod najbanalnijih slučajeva faringita, traheobronhita itd. mogu se s odličnim uspehom primenjivati neke metode male kućne hidroterapije koje su korišćene i pre savremene ere antibiotika. Hidroterapija posebno koristi ljudima koji pate od hroničnih bolesti i zaziru od stalne upotrebe raznih gotovih medikamenata.

Budući da se u hidroterapiji, kako velikoj tako i maloj, prvenstveno radi o nespecifičnoj terapiji s ciljem da se aktiviraju svi mehanizmi odbrane i procesi koji vode ka izlečenju, razumljivo je da se moraju izbegavati svi oni činioci koji koče ove delikatne mehanizme. U takve činioce spadaju nepravilna ishrana, uticaji vlage, hladnoće i naglih promena temperature, »dopuštene« i nedopuštene droge, sredstva za uživanje i droge štetne zavisnosti i navike.

Za pravilno razumevanje i prihvatanje hidroterapijskih procedura i postupaka nužno je poznavanje fizioloških (prirodnih) procesa koji se neprekidno odvijaju u našem organizmu.

To je potrebno upravo zato što se hidroterapija temelji na fiziološkim procesima izlečenja.

Upoznavanjem s opštim principima po kojima se odvijaju funkcije različitih sistema i organa u telu, i s pravilnim odnosom prema njima, svako od nas može postati čuvar svog zdravlja i borac protiv svih bolesti.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com