By 12 Februara, 2013

Šta sve utiče na smanjenje vitamina?

Poznato je da organizam koji nema dovoljno vntamina ne može da se bori. Šta sve utiče na smanjenje vitamina?

Ishrana siromašna svežim namirnicama

Neprijatelja broj jedan već smo optužili: našu savremenu ishranu koja ne daje dovoljno prostora svežim namirnicama. Drugi su podmukliji: čaj, kafa, šećer, neki lekovi, neki prehrambeni aditivi, alkohol, duvan… Čaj i kafa ometaju intestinalnu apsorpciju vitamina B12, B9 i A. Šećer, koji se prikriva praktično u svim proizvodima prehrambene industrije, izaziva porast produkcije purinske kiseline, čije razlaganje zahteva intervenciju jednog enzima i vitamina B1. Šećer uslovljava is crpljivanje B1, što se pokazuje u pojavi agresivnosti i razdražljivosti.

Duvan

On doprinosi osiromašenju organizma vitaminima iz grupe B i u vitaminu C.

Lekovi

Među ovim uzročnicima navedimo lekove protiv povećane kiseline i oralne kontraceptive, koji smanjuju apsorpciju nekih vitamina, posebno B9; barbiturate, koji koče delovanje vitami

na D i K, ubrzavajući njihovu transformaciju i dakle njihovu inaktivaciju; derivate kortizona, koji razaraju vitamine D, C i P, i konačno lekove čija je uloga da spreče apsorpciju holestero la, ali koji jednako deluju i na vitamine topive u mastima: A, D, E i K. Što se tiče antibiotika, oni se usmeravaju naročito na vitamine B12 i K, neutrališući saprofitnu bakterijsku floru creva; laksativi, kao što je parafinsko ulje, koje se često vrlo obilno upotrebljava u slučajevima zatvora, sprečava ap sorpciju vitamina D, E i K i sintezu vitamina B12.

Aditivi

Što se njih tiče, dokazano je da neki konzervansi (sumporni

dioksid, sulfiti i bisulfiti) koji ulaze u sastav marmelada, sokova, suvog voća, piva i drugih pića ometaju sintezu vitamina B1.

Mekinje

Ova danas »rafinirana« namirnica, izdvojena iz svog skrobnog konteksta, može biti uzročnik loše apsorpcije vitamina zbog toga što preterano ubrzava crevni tranzit i zato može da iritira sluznicu.

Alkohol

To je okrutan neprijatelj vitamina u životu svih onih koji ga zloupotrebljavaju. On prvenstveno sprečava želudačnu i crevnu apsorpciju vitamina, kao i nekih mineralnih soli, zatim smanjuje kapacitet jetre koja ih čuva u rezervi. Najviše napada vitamine iz grupe B i vitamin C.

Sintetički vitamini

Treba se napokon i njih jednako čuvati i ove vitamine treba pažljivo upotrebljavati, jer oni, ironijom suviše velike opreznosti, mogu biti odgovorni za ozbiljnu hipervitaminozu. Da bi se to izbeglo, dovoljno je dati prednost prirodnim izvorima vitamina i prepustiti lekaru da nadgleda i prepisuje sintetičke vitamine.

Posted in: Vitamini

Comments are closed.

shared on wplocker.com