By 25 Decembra, 2012

Uticaj savremenog radnog okruženja na zdravlje ljudi

U poslednje vreme se sve više stavlja akcenat na promocciju zdravijeg okruženja, zdravije sredine, a sve se to odražava i na poboljšanje uslova u radnim okruženjima različitog tipa. Poslodavci sve više obraćaju pažnju na higijenske uslove u radnom okrzženju svojih zaposlenih.
Uz to, radi se na podizanju sveukupne svesti radno zaposlenih građana o kvalitetu kako životnog, tako i radnog prostora i njegovog uticaja na zdravlje svih nas.

U zavisnosti od posla kojim se čovek bavi, javljaju se različite opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost.

Recimo, ukoliko osoba radi na građevini vrlo je važno da vodi računa, kako o bezbednosti, tako i o svom zdravlju. Na gradilište se ne sme ulaziti bez odgovarajuće opreme, poput: zaštitne kacige za glavu, odgovarajućeg odela, maske za lice, za zaštitu od prašine, recimo. Zatim, ukoliko neko radi u nekoj zdravstvenoj instituciji, vrlo je važno da poštuje sve propise koji se tiču bezbednosti na radu. Važno je da nosi zaštitne rukavice i maske, prilikom pregleda obolelih pacijenata…To takođe važi za stomatologe, recimo i ostale medicinske radnike, kako u državnim institucijama, tako i u privatnoj praksi.

Ono što možda mnogima ne pada napamet, atiče se uglavnom pripadnica ženskog pola, jeste da i osobe koje rade manikir i nadogradnju noktiju, svakako treba da nose zaštitne maske. Jer, oni su stalno u odiru sa prahom koji spada sa noktiju prilikom turpijanja. Koji nije štetan za vas, jer kao klijenta, jer ste uglavnom sa njim u dodiru jednom, najviše dva puta mesečno. Ali za osobe koje su stalno u dodiru sa tim, može da bude jako štetan. Takođe i frizeri. Sada se sve više čuju priče o štetnom dejstvu fenova, kiselina, farbi za kosu…Za one manje upućene, da razjasnimo: to se isključivo odnosi na ljude koji su gotovo svakodnevno u dodiru sa tim preparatima. Naravno da se ne odnosi na vas kao mušterije, jer ste znatno ređe u kontaktu sa tim hemikalijama od zaposlenih u frizerskim salonima.

Još jedna prilično, da kažemo ugrožena poslovna delatnost jeste čišćenje. Osobe koje rade ove poslove su često u kontaktu sa izuzetno štetnim i jakim hemikalijama, pa je potreban dodatan oprez. Zatim, zaposleni u štamparijama su izloženi štetnom dejstvu olova. Njima e, takođe savetuju dodatne mere opreza i prema uputstvima brojnih stručnjaka, svakodnevno unošenje mleka i mlečnih proizvoda. Rad u fotokopirnici takođe nije naročito bezbedan, jer je prisutan povišen nivo zračenja od brojnih fotokopir mašina.

A ono o čemu mnogi ne misle, jeste najmodernija tehnnologija, kojom su, na neki način ugroženi zaposleni u kancelarijama. Ipak, mora se priznati da nam ona olakšava razne poslove. Na primer, za knjigovodje su to programi za knjigovodstvo, zatim tu su i razne korisne informacije na internetu, koje nam mogu pomoći za unapredjenje našeg posla.  Ali, treba voditi računa o vremenu provedenom ispred ekrana računara.

Iz svega navedenog proizilazi da je istinita ona narodna: Ko se čuva i Bog ga čuva! Zato pamet u glavu i oprezno, kako biste očuvali svoje zdravlje i bezbednost na radnom mestu, a poboljšali produktivnost. Jer, kada je čovek zdrav i zadovoljan svojim radnim okruženjem i uslovima u njemu, povećava se i kvalitet njegovog radnog učinka.

Comments are closed.

shared on wplocker.com