By 16 Novembra, 2012

Sve o vitaminu B1

Šta izaziva nedostatak vitamina B1

Mnogi ljudi u razvijenim industrijskim zemljama i ne misle o uzrocima svoje rasejanosti, nesposobnosti koncentracije, nesanice, napada migrene ili poremećenog rada raznih organa. Da li lekovi mogu da otklone sve ove negatizne pojave? U mnogim slučajevima one su »samo« posledica jednostrane ishrane osiromašene nedostatkom vitamina B1. Nedostatak ove delotvorne materije uslovljava poremećaj u razmeni ugljenih hidrata i prisutnost vode u organizmu. Iz istih razloga mogu nastupiti teški poremećaji u radu srca, Sa »beriberi srcem«, kako se naziva ispoljavanje takvih poremećaja, treba se odmah uputiti lekaru i pažljivo sprovesti sva njegova uputstva. Nedostatak vitamina B1. Ometa pravilnu razmenu masti i belančevina.

Važno je istaći činjenicu da alkoholičari mnogo pate od nedostatka vitamina B1. Dugotrajna istraživanja pokazala su da preko 70% pripadnika ove grupe pati od nedostatka ove delotvorne materije iako je unose u dovoljnim količinama. Iz ovog podatka može se izvući zaključak da se vitamin B. Iz hrane nedovoljno resorbuje kada dođe u vezu sa alkoholom. Znaci koji potvrđuju njegov nedostatak su oduzetost, slaba pokretljivost očiju i vrlo slaba koncentracija. Otkako se u SAD ovaj vitamin dodaje brašnu od raznih žitarica, došlo je do vidljivog smanjenja broja nervnih oboljenja uslovljenih upotrebom alkohola.

Potrebe  za vitaminom B1

Dnevne potrebe za vitaminom B1. Ne mogu se precizno odrediti,  jer zavise od mnogih činilaca. Tako je dojenčetu potrebno od 0, 3 – 0, 5 mg, deci od 1 – 9 godina 0, 6 – 1, 0 mg, dečacima od 10 – 12 godina 1, 3 mg, od 13 – 15 godina 1, 6 mg, a od 15 – 20 godina 1, 9 mg. Devojčice od 10 – 12 godi – na 12— 1, 3 mg a posle toga njihove potrebe otprilike su istovetne sa potrebama dečaka.

Trudnice i žene koje doje tre ba da unose 1, 5 – 1, 6 mg, a u izvesnim prilikama i više. Za ljude od 25 – 65 godina treba do 1, 3 — 1, 6 mg, a za žene u ovom životnom dobu 1, 0—1, 2 mg. Kod sportista te potrebe mogu da dostignu količinu između 2, 0 – 8, 0 mg zavisno od sporta kojim se bave kao i od toga da li samo vežbaju ili se takmiče. Najzad, potrebe za vitaminom B2. Rastu kod dugotrajnih oboljenja sa visokom temperaturom, kod radnika koji obavljaju težak fizički rad, za vreme vrelih dana i kod ishrane sastavljene pretežno od ugljenih hidrata Ishrana bogata mastima smanjuje iskorišćavanje vitamina B, ali ona se i iz drugih razloga ne preporučuje.

Gde se nalazi i koje namirnice su bogate vitaminom B1 

Da bismo svoj organizam mogli snabdeti dovoljnim količinama vitamina B1, moramo znati gde ga ima. Osim u pirinčanoj opni ima ga u klici pšenice, ječma, raži, u celom zrnu žitarica, zatim u žumancetu, mleku, jetri, bubrezima, u zelenom povrću, krompiru, a u manjim količinama i u ribi. Bogato je zastupljen u suvom kvascu i običnom prehrambenom kvascu, koji zbog toga ne smeju da nedostaju ni u jednom domaćinstvu.

Nikome neće pasti na pamet da svoje dnevne potrebe za vitaminom B1. Podmiruje tako što će pojesti 1 kg crnog hleba, 1, 5 kg mešanog hleba od raži ili čak 2, 5 kg belog hleba, jer postoje mnoge prirodne mogućnosti za uravnoteženje ishrane. Tako se dnevne potrebe odraslih mogu potpuno pokriti sa 5 g kvasca ili 100 g pšeničnih klica, 100 g raženih klica, do 66%, 100 g suvog graška do 58%, 200 g gra – ham hleba do 40%, 200 g crnog hleba do 37°/, 100 g oraha do 33% i 100 g lešnika do 27%.

Tags:,
Posted in: Vitamini

Comments are closed.

shared on wplocker.com