By 14 Novembra, 2012

Nedostatak vitamina B6

Iz odeljenja za istraživanje u Institutu za neuropsihijatriju iz Prinstona, u SAD, stigla je pre nekoliko godina, jedna zanimljiva vest. Naime tim lekara pod vodstvom dr C. Fasfera uspeo je da kod preko 100 bolesnika od šizofrenije dosta uspešno deluje velikim količinama vitamina B6. Kako se došlo do toga?

Istraživanja su pokazala da oko 50% bolesnika od šizofrenije izbacuje mokraćom materiju koju su nazvali kritopirol. Ova materija stvara određeno hemijsko jedinjenje da vitaminom B6, pa tako on u organizmu ostaje neiskorišćen. Posledica se ogleda u opasnom nedostatku vitamina B6. Kritopirol se takođe jedini i sa cinkom. Stoga se ovaj element u, tragovima mora dodatno i u uvećanoj količini uneti u organizam bolesnika. To se može postići ishranom obogaćenom cinkom. Ako se u isto vreme ishrana dopuni davanjem vitamina B6, tada dolazi do bitnog poboljšanja stanja bolesnika, takvog poboljšanja kakvo se nije moglo postićm elektrošokovima i drugom opšte korišćenom terapijom.

Vitamin B6 izdvojili su prvi put 1938. Godine nemački i američki istraživači i nazvali ga adermin, odnosno piridoksin. Ovi istraživači dobili su ga iz mekinja pirinča, kvasca, ekstrakta goveđe cigerice i melase od šećerne repe. U međuvremenu otkriveno je da se ovaj vitamin nalazi i u mnogim drugim namirnicama i da je vrlo pristupačan ljudima. Vitamin B6 rastvorljiv je u vodi i vrlo osetljiv na svetlost. Sintetiše ga crevna flora u debelom crevu i ima značajnu ulogu u metabolizmu masti. Organizam koji nema dovoljno vitamina B6, nije u stanju da iskoristi belančevine i masti, što se negativno odražava na stvaranje i iskorišćavanje nezasićenih masnih kiselina.

Druga važna funkcija piridoksina ogleda se u procesu stvaranja enzima koji učestvuju u varenju belančevina. Pošto se jedinjenja belančevina skladište pretežno u bubrezima, jetri i mišićima, normalno hranjeno telo ima dovoljne zlihe ove supstance. Svi viškovi koji se ne mogu uskladištiti, izbacuju se mokraćom. Nedostatak ovoga vitamina ispoljava se u poremećajima koji naročito zahvataju centralni i periferni nervni sistem. Ti poremećaji ogledaju se u grčevima, poremećaju sluha, oduzetosti i stanju zbunjenosti. Grčevi koji imaju epileptični oblik, mogu da nastupe kod dojenčadi koja se isključivo hrane mlekom u prahu, pošto je ovako pripremljeno mleko u odnosu na vitamin B6 potpuno deficitarna namirnica. Isto tako i zapaljenja kože i sluzokože mogu biti posledica nedostatka piridoksina.

Nervno oboljenje poznato pod imenom horeja od koga obolevaju školska deca naročito devojčice između 6 – 13. Godine života, ukazuje između ostalog i na nedostatak ovog vitamina. Prepoznaje se po naglim pokretima ekstremiteta, pravljenju grimasa, slabe pokretljivosti, nepažnje, depresivnih raspoloženja i razdražljivosti. Ako se zanemari lečenje ova bolest može da potraje 8 – 12 sedmica. Zapaženo je da davanje vitamina Be veoma dobro pomaže da se olakšaju tegobe koje donosi ova bolest.

Vitamin B6 aktivno sudeluje u metabolizmu aminokiselina. On reguliše nezasićene masne kiseline, održava metabolizam u tkivima (jetra i koža) ali i delovanje centralnog nervnog sistema.

Posted in: Vitamini

Comments are closed.

shared on wplocker.com