By 12 Novembra, 2012

Gubitak sluha kod starijih osoba

Starenje često dovodi do stanja koje se zove staračka gluvoća, tj. Do degeneracije mehanizma unutrašnjeg uha.

To izaziva smanjenu osetljivost prema visokim frekvencijama i gubitak sposobnosti jasnog razlikovanja zvukova koji potiču od govora. Ljudi sa ovakvom vrstom tegoba čuju zvuke, ali su ti zvuci prigušeni i nerazgovetni. Svaka starija osoba bi trebalo da se podvrgne periodičnim ispitivanjima sluha. Ukoliko se otkrije da se probpem sluha može razrešiti slušnim pomagalom, lekar će prepisati slušni aparat koji odgovara tom posebnom obliku gubitka sluha.

Kad starija osoba počne da gubi sluh, jednostavne korake treba da preduzmu i ona sama i oni u njenoj okolini, što će komunikaciju učiniti lakšom i prijatnijom.

Gubitak sluha kod starijih osoba

Ako imate oštećen spuh: Prilikom razgovora izbegavajte mesta na kome ima mnogo galame u pozadini – mnoštvo ljudi, otvoreni prozori kroz koje dopire žamor sa ulice. Izbegavajte mesta gde se buka i odjeci mešaju sa razgovorom. To su uglovi sobe s mnogo pločica, maltera ili stakla. Zauzmite mesto koje ispunjavaju tapete, zavese  tamo gde se buka iz pozadine apsorbuje umesto da se odbija.

Ako ne razumete ono što neko govori, zamolite ga da govori sporije.
Ako se obraćaŠe nekome sa oštećenim sluhom: Nemojte vikati, samo govorite nešto glasnije, kratkim rečenicama. Čak i ako osoba sa oštećenim sluhom ne ume da čita sa usana, lakše je ako može da vam vidi usne dok govorite, stoga je gledajte pravo u lice. Pokažite da ste zainteresovani za osećanja i razmišljanja starijih; uključite ih u razgovor lako podižući ton glasa i održavajući kontakt očima.

Tags:, , , , , , ,
Posted in: Uho

Comments are closed.

shared on wplocker.com