By 10 Novembra, 2012

Ko je u najvećoj opasnosti i riziku od raka dojke?

Kada se kaže da je neko u opasnosti da dobije rak dojke to znači da je ta osoba u većoj opasnosti da oboli od ove bolesti nego ostali. Individualni, medicinski, genetski faktori i uticaj životne sredine mogu posebno povećati mogućnost pojave raka dojke.

Svaka žena je u opasnosti da dobije rak dojke. Međutim, taj rizik nije isti kod svih žena. Moguće je da žena koja nije ugrožena visokim rizikom da oboli od raka dojke, ipak dobije rak dojke, dok že – na ugrožena ovom mogućnošću ipak ne oboli. Navedeni faktori rizika su značajni i zato je potrebno da svaka žena u lekarskoj ordinaciji proveri svoje stanje.

Faktori rizika su:

Životno doba – rizik od pojave raka dojke povećava se sa godinama. Oko 85% od ukupnog broja

pojave raka dojke javlja se kod žena starijih od pedeset godina. Rizik je posebno velik kod žena starijih od šezdeset godina. Rak dojke se ređe javlja kod žena mlađih od trideset pet godina.

Slučajevi u porodici – pojava raka dojke znatno je veća kod žena čije su sestre, majke, ćerke, dva ili više bliskih rođaka imali rak dojke.

Lično stanje – Žena koja je imala rak dojke i uspešno se izlečila može ponovo da ga dobije. Žene koje su imale razna oboljenja i probleme sa dojkama (ne rak dojke, već poremećaje koji mogu da uslove rak) ili su im laboratorijski otkrivene specifične genetičke mutacije ili promene u tkivu dojke imaju takođe povećan rizik.

Ostali faktori rizika – Ostale faktore rizika imaju žene koje nisu rađale ili su rodile prvo dete posle tridesete godine, žene koje su prvu menstruaciju dobile u veoma ranim godinama života ili žene koje imaju kasnu menopauzu.
Najnovija istraživanja raka dojke bave se ispitivanjem povezanosti između gojaznosti, hormonalnih terapija, ishrane, upotrebe alkohola i pojave ove bolesti.

Tags:, , , , , ,
Posted in: Rak

Comments are closed.

shared on wplocker.com