By 30 Oktobra, 2012

Kako razumeti voljenu osobu

Katarinin dan bio je vedar i miran sve dok se, kasno popodne, njen suprug nije vratio sa posla. Čim ga je ugledala na vratima, postalo joj je jasno da je ponovo neraspoložen. Dobro je umela da prepozna znake na njegovom licu koji su ukazivali da je njen suprug imao težak dan u kancelariji i da je probleme sa posla doneo kući. Katarina je znala da će mračna senka celo veče biti na licu njenog supruga. Svo vreme između njih vladaće mučna tišina, a ukoliko joj se, u toku večeri, uopšte obrati može da očekuje samo pogrdu i gunđanje. Da, njen suprug je ponovo neraspoložen, a ona više ne zna kako to da istrpi.

Većina brakova bili bi idilični da su oba bračna druga uvek dobro raspoložena i blagoga duha. Međutim, budimo realistični. Naš bračni drug je promenljivog raspoloženja, baš kao i mi sami. Kad već ne možemo da iskorenimo pojavu da ponekad budemo neraspoloženi, potrebnoje da naučimo kako da se nosimo sa tom pojavom i razumemo bračnog druga.

Kada se dogodi da je vaš bračni drug neraspoložen, najpre to morate prihvatiti. Neke osobe mogu vrlo dobro da sakriju svoja osećanja, ali od bračnog druga, posebno ako su bračni drugovi bliski, nemoguće je sakriti sumorne misli i osećanja. Zato bračni drugovi morajuda nauče da prepoznaju različita osećanja jedan drugoga i ispravno se postave u kriznim trenucima. Muškarci i žene različito reaguju. Muškarci se najčešće povlače u sebe i, kada su neraspoloženi, izbegavaju razgovor. Vole da se okruže novinama, da bi na taj način izbegli prisutnost druge osobe. Žene često nastoje da se kroz razgovor oslobode sumornih misli i problema.

Prihvatajući činjenicuda je vaš bračni drug neraspoložen i prihvatajući bračnog druga i kada je neraspoložen, mnogo ste učinili da okolnosti postanu lakše.

Budite nenametljivi
Kako razvedriti mračno nebo?
Zavisi od okolnosti. Smireno i bez uvrede prihvatiti izmenjeno ponašanje svog bračnog druga i budite raspoloženi. Našalite se. Brzo ćete videti da li ovaj metod deluje. Ako vaš bračni drug pozitivno prihvata šalu, i postepeno i sam počne da se šali, znači da je vaš pokušaj uspeo. Ako vidite da vaš bračni drug postaje još neraspoloženiji, prestanite da se šalite. U tom slučaju, možda je najbolje da ga za neko vreme ostavite samog.

Istraživanja pokazuju da 40 posto zaposlenih muškaraca i čak 63 posto zaposlenih žena tvrdi da nema dovoljno vremena za sebe, za svoja lična interesovanja i razmišljanje. Ako vaš bračni drug želi da neko vreme bude sam, dozvolite mu. Prebacivanje sa vaše strane može samo pogoršati prilike. Želju vašeg bračnog druga da za neko vreme bude sam nemojte doživljavati kao uvredu. Svakome su, s vremena na vreme, potrebni trenuci samoće. Ne brinite, to neće večno trajati.

Pokušajte da odvojite bračnog druga od sumornih misli na taj način što ćete ga izvesti na mesto koje će mu prijati: u restoran, muzej, park, prodavnicu automobila ili nameštaja. Šetnja u prijatnoj sredini može popraviti raspoloženje.

Možda vaš bračni drug želi da zajedno sedite i razgovarate. Bračnim parovima se savetuje da svaki dan završe tako što će odvojiti nekoliko trenutaka da zajedno razgovaraju o onome što su doživljavali tokom tog dana. Ako je vaš bračni drug doživeo neku neprijatnost, pažljivo saslušajte ono što vam govori. Nemojte ga prekidati i davati mu savete. Vaš bračni drug ne traži vaš savet, već razumevanje. Ne sudite svom bračnom drugu, čak i ako iz njegove priče zaključite da je pogrešio. Kritika, čak i ona konstruktivna, samo će još više oneraspoložiti vašeg bračnog druga.

Ohrabrite
Neraspoloženost vašeg bračnog druga obično je znak da je nečim povređen. Imajući to na umu, priđite bračnom drugu ohrabrujući ga i vraćajući mu osećanje lične vrednosti. Suprug može svojoj utučenoj supruzi da pokloni nešto ili joj kaže da je voli i tako je oraspoloži.

Supruga može da pripremi omiljeno jelo svom suprugu i na taj način mu pokaže da želi da ga obraduje. Neraspoložena osoba duboko pati, bez obzira da li pokazuje ili skriva svoja osećanja.

Da li treba da se zabrinete, ako vaš bračni drug menja svoje raspoloženje?
To zavisi od prirode i učestalosti tih promena. Ako su promene raspoloženja vašeg bračnog druga uobičajene prirode, kratkotrajne, retke, ne brinite. Međutim, ukoliko su promene ponašanja česte, traju danima ili sedmicama, i uzrok su dubokoj depresiji, potražite pomoć stručnog lica. Najbolji štit protiv depresije je bliska, poverljiva zajednica između bračnih drugova.

Ciklusi ponašanja
Mnogi ljudi, muškarci i žene podjednako, prolaže kroz ciklus smenjivanja različitih osećanja. Tako, na primer, žena ponekad prolazi kroz blažu depresiju nekoliko dana u svakom mesecu što predstavlja posledicu delovanja određenih hormona i procesa u njenom organizmu. Kod muškaraca je teže utvrditi uzrok ovakvih ciklusa.

Međutim, ovi ciklusi kod muškarca izgleda da su prouzrokovani nekim spoljašnjim uzrocima a ne promenama u organizmu. Na primer, jedna žena kaže da njen muž postaje neraspoložen posle svake posete kćerki i zetu. Njen suprug nije zadovoljan time kako se njihov zet ophodi prema njihovoj kćerki. Iakoje to uzrok njegove zlovolje, ova žena ne želi da prestane da posećuje kćerku i zeta. Dakle, morala je da nauči kako da prebrodi promenu ponašanja svog supruga posle svake posete kćerki.

U jednom drugom slučaju, supruga tvrdi da njen suprug postaje potišten za vreme praznovanja Božića. Kada se to događalo u prvim godinama njihovog braka, ona je, takođe, postajala potištena zbog njega. Mislila je da je neka njena greška uzrok njegovog neraspoloženja. Nakon pet godina braka, razumela je da mora da se pomiri sa tim da njen suprug teško doživljava dane Božića. Nastojala je da bude raspoložena ne bi li svojim radosnim duhom pomogla suprugu.

Gde je greška?
Mnogi brižljivi bračni drugovi i sami postanu neraspoloženi kada vide da su njihovi životni saputnici neraspoloženi. Oni se obično pitaju: »Šta sam pogrešno uradio? « »Da li sam na neki način povredila svog bračnog druga? « Ponašanje bračnog druga, često nije uzrok potištenosti druge strane. Uzrok se najčešće nalazi u spletu spoljašnjih okolnosti koje bračni drug ne može da kontroliše.

Međutim, postoje okolnosti kada bračni drug nekim svojim postupkom može da prouzrokuje rđavo raspoloženje svog bračnog druga. To su okolnosti koje se mogu izbeći ako se na vreme primeti da su one uzrok sukoba bračnih drugova. Tako, na primer, ako supruga zapazi da njen suprug, koji nije pohađao fakultet, postaje neraspoložen kada ona govori o svojim studentskim danima, najbolje bi bilo da ona više o tome ne govori. Ili, ako suprug vidi da njegova supruga postaje potištena kada on hvali kolače njene prijateljice, nema potrebe da nastavi priču koja joj smeta. Ovo su samo dva primera malih incidenata koji mogu da se pojave između bračnih drugova.

Nerazumevanjem povređene strane, bračni drug može da pogorša okolnosti do te mere da nastanu velike nesuglasice. Supruga može smatrati ljutnju svog supruga na pomen njenih studenstkih dana nezrelim ponašanjem, i čak se uvrediti zbog reakcije svog supruga, čime se stvari mogu samo pogoršati. Međutim, u pozadini njegove reakcije nalazi se njegov povređeni ponos i osećanje inferiornosti. Tako i suprug mora da razume da ponekad njegova pohvala upućena drugoj ženi može u njegovoj supruzi da izazove osećanje nesigurnosti i inferiornosti.
Dakle, ako znate da određena vrsta ponašanja ili tema razgovora mogu da prouzrokuju neraspoloženost vašeg bračnog druga izbegavajte ih ili otvoreno razgovarajte sa svojim bračnim drugom o tome zašto mu to smeta i kako možete popraviti prilike.

Živeti sa tim
Ponekad se događa da osoba ne može ili ne želi da izmeni okolnosti koje smetaju njenom bračnom drugu. Na primer, ako je suprug primoran da radi preko radnog vremena zbog finansijskih potreba porodice, a supruzu teško pada da najveći deo dana bude sama sa decom u kući, on malo toga može da učini da izmeni okolnosti. Ili, ako je supruzi veoma stalo da pohađa kurs stranog jezika, a suprug prikriveno negoduje zbogtoga, supruga će morati da nauči da toleriše i ublažava njegovo neraspoloženje, kada se vrati sa časova ili da odustane od kursa.

Kada se bračni drugovi nađu u prilici da budu na suprotnim stranama povodom neke stvari, pri čemu svako od njih ne želi da odustane od svog stava i time stvara rđavo raspoloženje kod druge strane, potrebno je da s ljubavlju i obostranim razumevanjem reše problem tako što će načiniti neki kompromis, pronaći način da se prilagode odluci druge strane ili odustati od svog stava. Koje će rešenje bračni drugovi primeniti zavisi od okolnosti i njihovog dogovora.

Neraspoloženost, sumorna osećanja, potištenost, zlovolja sastavni su deo bračnog života, jer čine deo ljudske prirode. Ne možemo učiniti da rđave strane karaktera i slabosti ljudske prirode nestanu preko noći. Međutim, strpljenjem, gledanjem u budućnost i razumevanjem možemo ih ublažiti i učiniti da ne budu ozbiljna pretnja bračnoj harmoniji. Na taj način pomoći ćemo svom bračnom drugu, sebi i svom braku.

Tags:,
Posted in: Deca i porodica

Comments are closed.

shared on wplocker.com