By 23 Oktobra, 2012

Lobelija za astmu

Za osnovno lečenje astme priznata je kao jedna od najlekovitijih biljaka lobelija i tinktura od njenog lišća. Na žalost, u Evropi ona ne raste, ali raste u Severnoj Americi. )

1. Grančica u cvetu i sa zelenom čaurom 2. Zreo plod (raspuknuta čaura)kapima (tinktura) po 20 kapi u vreme napada. Ona deluje na disanje u mozgu, održavajući ga svojim glavnim sastavnim delom lobelinom.

Lobelija je jednogodišnja zeljasta biljka koju Indijanci Severne Amerike od davnina upotrebljavaju protiv astme. Ima ljut ukus i pece kao duvan. Raste u SAD i u Kanadi. Sakuplja se nadzemni deo biljke u cvetu. Glavni sastojak u njoj je piperidinski alkaloid lobelin.

Kao mešavina može se iskoristiti ovde sledeći sastav:
Hajdučke trave (kao specijalni čaj) lista od podbela cveta od crnog sleza cveta lavandule: po 25 grama od svake vrste.

Uzima se po jedna kašika za šolju prokuvanog čaja, i više puta dnevno treba popiti po jednu šolju. Od patentiranih lekova u koje ulaze poznate biljke pomenućemo iminol: sastav njegov je sledeći: kofeina i teofilina po 0,1 gram, papaverina 0,02 grama (izdvojenog iz opijuma), agaricina 0,005 grama (iz truda pečurke).

Zbog teofilina ovaj sastav je podesan za starije ljude, jer pomaže jako mokrenje a ne deluje rđavo na srce. Slučajna nelagodnost je prolaznog karaktera. Ostali preparati složenog su sastava, izuzimajući evedrine i efetonine, koji vode poreklo od biljke efedre koja se može naći na jugu Evrope, ili se prave sintetski u laboratorijama.

Efedrin se dobija i iz drugih vrsta efedre u kojima ga ima znatno više (najmanje 2°0), naročito kineskih vrsta, zatim in- dijskih i još nekih drugih.

Efedrin se upotrebljava u obliku tableta, u dozi od po 0,05 grama najviše 6 komada dnevno. Efetonin je zaštićeno ime za sintetski efedrin.

Efedrin-hidrohlorid je sastojak raznih preparata za lečenje bronhitisa koje je izrađivala, ili još izrađuje, farmaceutska industrija u našoj zemlji.

Tags:,
Posted in: Astma

Comments are closed.

shared on wplocker.com