By 22 Oktobra, 2012

Tatula za astmu

Lišće od tatule pomešano s duvanom u luli ili u obliku cigarete puši se za vreme krize. Doza toga lišća ne sme biti tom prilikom veća od grama i po (1,5 grama).
Radi iste svrhe može se i hartija koja se upotrebljava za ceđenje lekova u apoteci nakvasiti u 50 grama odvara od tatule, kojoj je bilo dodano šest grama šalitre1. Ta se hartija najpre osuši, a zatim dalje nakvasi jakom tinkturom od omana (alkohol i suvo lišće). U toj tinkturi treba da ima ulja od lavandule (50:10 grama ulja).

Profesor Leper u ranije pomenutom delu iznosi da se pojedina lica koja pate od astme vrlo dobro privikavaju pušenju duvana u kome na 100 grama duvana ima pola grama praha od tatulinog lišća. Time oni zadovoljavaju svoje navike u duvanu i umiruju ili predupređuju napade gušenja.

Dalje kaže profesor Leper:
„Tatula, pomešana s beladonom ili šalitrom može biti paljena — da gori u nekom sudu kraj uzglavlja ili u blizini bolesnika. Prašak se pravi od podjednakih delova lišća tatule, beladone, bunike i šalitre. Dim koji se tom prilikom razvija nešto je malo opor, ali ne i neprijatan, ima stvarno delovanje na plućno-stomačni nerv i na bronhije.

1 Šalitra je kalijum-nitrat (KM03) beo kristalast prah ili bezbojni providni kristali bez mirisa, slanog i slabo gorkog ukusa. Lako se rastvara u vodi.

Tags:,
Posted in: Astma

Comments are closed.

shared on wplocker.com