By 21 Oktobra, 2012

Astma lečenje lekovitim biljem

Astma znači teško disanje. Ali za razliku od sipnje, koja označava stalno otežano disanje, astma je iznenadno, momentalno pogoršavanje disanja, težak zaptiv i stezanje u grudima, pa bio pre toga bronhitis u plućima ili ne. Napad ovog teškog disanja, nastup ove krize, biva najčešće noću, ali i danju, ako je vreme mutno, vetrovito, ili ako neki osobiti uzrok izazove ovo stanje Za vreme ovog napada bolesniku je ulazak vazduha otežan, izdisanje iz pluća je sporo; bolesnik traži vazduha („kao riba na suvu“) na sve strane. Usne su mu modre, na licu mu se ogleda patnja, obliva ga znoj, oseća težinu u grudima. Ako ga guši sluz, on to izbacuje u vidu pene, ili ne izbacuje ništa, a kad prestane kriza, onda katkad izbacuje naročito lepljiv šlajm, s belim koncima, nalik na tanko testo, i druge tvari (kristale itd.).

Ovakvi se napadi ponavljaju kroz kraće ili duže vreme. Uzroci astme najčešće su: prethodni ili postojeći hronični bronhitis, srčana slabost, nervoze, nasledna tonost, sastav krvi (podagra-giht), bolesti jetre, a i slučajni uzroci: izvestan miris, izvesna prašina, izvesna jela (čak i jaja i krompir), konjske dlake ili perje iz perine, prašina od pamuka, a tako isto i predraspoloženje ka toj bolesti u dano doba i usled nepoznatih mana i uzroka. Češća je kod muškaraca nego kod žena.

Kako se leči?

Ako je u pitanju napad onda treba učiniti ovo:

širom otvoriti prozore i davati jaku kafu svakih četvrt sata (dok traje napad); noge držati u toploj vodi, ili ih omotati oblogama od slačice. Razume se, ako je lekar u blizini, pozvati njega, i on će injekcijama prekratiti nastup i lekovima učiniti da nastupi budu redji ili da sasvim prestanu.

Ima vrlo dobrih hemijskih lekova koji sigurno pomažu protiv nastupa astme. Ali mi se ovde moramo držati svoga cilja: da navodimo samo biljne lekove, i to za one bolesnike čija je astma u vezi s njihovim obolelim plućima.

Bolesnici s bronhitisom koji imaju astmatične napade i grčeve u bronhijama, s neočekivanim i iznenadnim gušenjem i nedostatkom vazduha, s kašljem toga trenutka ili bez kašlja, mogu korisno po sebe da iskoriste lekove koje ćemo podeliti u dve grupe:

a) lekovi za upotrebu izvan napada, i
b) lekovi za primenu pri napadu.

U prvu grupu spadaju) biljke koje već znamo, a to su:

Tags:,
Posted in: Astma

Comments are closed.

shared on wplocker.com