By 14 Oktobra, 2012

Šljive u ishrani

ŠLjlVA – Veoma dobar ukus šljive potiče od povoljnog odnosa šećera (pet različitih vrsta) i kiselma, obilja dragocenih zaštitnih materija (vitamina, minerala, enzima, pektina, celuloze, antocijanina i dr.). Sve ove odlike čine šljivu odličnom hranom.

Međutim, pored svih tih prednosti, svedoci smo da je šljiva zanemarena, više nego bilo koje drugo voće. Obilnije i redovno korišćenje šljive u ishram sigurno bi predstavljaio vrlo uspešno sredstvoza suzbijanje bolesti naše civtlizacije.

Naročito značajne prednosti ima šljiva kao izvor prirodnih šećera i zaštitnih materija. Taj plod je izvor obojenih materija, npr, antocijanina, a te materije blagotvorno deluju, jer poboljšavaju oštrinu vida.

Tags:
Posted in: Voće

Comments are closed.

shared on wplocker.com