By 13 Oktobra, 2012

Važnost pozitivnog razmišljanja za zdravlje

Prema socio-ekološkom modelu zdravlja, stres je najčešći »okidač« poremećaja fiziološke, mentalne i kogmtivne ravnoteže. Stres nije bolest, već je odnos prema stresu stanje koje remeti zdravlje. Stres kao termin u medicini se pojavio pedesetih godina dvadesetog veka. Potiče od latinske reči »strictus« i znači pritisak ili stezanje. Prvi ga je upotrebio dr Hans Sali, austrijski naučnik koji je živeo i radio u Kanadi. On je utvrdio postojanje češćeg obolevanja kod Ijudi izloženih različitim pritiscima.

Čovek može da kontroliše svoj odnos prema takvim pritiscima. On nije uvek u stanju da gospodari situacijom i isključi pritiske iz svakodnevnog života, ali vrlo jednostavno može da kontroliše svoj odgovor na stres.

Čovek koji ima visok nivo zdravstvenog potencijaia lakše će kontrolisati svoj odgovor na pritiske nego čovek sa niskim zdravstvenim potencijalom. Samim tim, do poremećaja zdravstvene ravnoteže lakše će doći kod ijudi sa slabim zdravstvenim potencijalom. Čovek koji se pravilno hrani, svakodnevno fizički vežba i u dobroj je kondiciji, koristi pravilno sunčevu svetlost, umeren je i trezven, ima pravilan ritam rada i odmora i ima pozitivne životne stavove poseduje i vrlo visok zdravstvem potencijal.

Čovek je misleće biće koje se sastoji od materije, energije i informacija, čudesno sazdano po obličju Tvorca. Čovek je duša živa, inteligentno stvorenje. Čovek ima odgovornost prema sebi, i kao razumno biće mora da poštuje zakone svoga tela. Čovek je društveno biće, stvoren da živi u bračnoj zajednici, gde zajednica muškarca i žene u porodici predstavlja vrhunski model, gde se dopunjuju nežnost i snaga, odlučnost i trezvenost, briga i vođstvo. Čovek je biće koje je stvoreno da živi u ravnoteži sa prirodom. Čovek je gospodar prirode, upravitelj nad prirodnim izvorima.

Zdrav čovek neguje unutrašnju lepotu moralnih principa, pronalazi radost u svakodnevnom životu, teškoće i nedaće doživljava kao »oblake posle kojih dolazi sunce«, kada ga biju ne očajava, kada dobija nije euforičan…

Tags:, , , ,

Comments are closed.

shared on wplocker.com