By 13 Oktobra, 2012

Koja je najbolja hrana za ljude?

Na osnovu najnovijih naučnih istraživanja, možemo doći do odgovora na ovo pitanje. Da počnemo sa jednim poređenjem između čoveka i životinje.

Koja je grupa životmja najbliža coveku kad je reč o organima za varenje?

Odgovor bi bio: one životinje koje se hrane plodovima. Ali, počnimo sa poređenjem organa za varenje kod čoveka i životinje. Da li možemo pomicati viticu u sledeća tri smera: levo-desno, gore-dole, i donju vilicu napred-nazad? Primetićemo da smo u stanju da svoju vilicu pomeramo u navedena tri smera kao i sve životinje koje su biljojedi i koje preživaju, Mesojedi mogu pomerati vilicu samo u jednom smeru: gore-dole. Naši zubi nisu oštri i veliki kao u medveda, već su tupi i nisu stvoreni da grizu meso, već biljke. Naša pljuvačka je alkalna, dok je kod životinja mesojeda kisela. Naša creva su duga i savijena. Dovoljno su dugačka (10-12 puta duža od našeg tela), taman toliko da kroz njih može prolaziti hrana biljnog porekla. Creva mesojeda su samo tri puta duža od njihovog trupa i hrana koja uđe u njihov organizam mora biti brzo svarena. Naša creva su naborana, dok su creva mesojeda glatka. Želudačna kiselina kod mesojeda je deset puta jača od želudačne kiseline u čovečjem telu. Zato naša želudačna kiselina ne može da izadje na kraj sa otrovima kojih ima u mesu i sa holesterolom, i zato dolazi do mnogsh oboIjenja, na primer do pojave tumora. Svaki mesojed izbacuje višak holesterola iz svog organizma, a kod čoveka se to taloži u arterijama, Zadržavanje mesa u našem telu dovodi do truljenja i uzrokuje težak zadah. Te istrulele materije prodiru kroz zidove debelog creva u krv i izazivaju bolesti. Sredstvo za prikupljanje hrane kod čoveka su ruke, prsti. Kandže životinja mesojeda stvorene su da zgrabe plen i da ga rastrgnu. No, čovek je ipak sebi stvorio kandže da bi jeo meso, a to su nož i viljuška. Civilizacija je unela korenite promene u čovekov način života, ali je njegov aparat za varenje i dalje ostao isti.

Zar nam već sve to ne ukazuje na činjemcu da se Čovek pogrešno hram i da je zato podložan svim mogućim bolestima?  Mi smo stvoreni samo za biljni način ishrane, Jedimo raznovrsnu hranu biljnog porekla i bićemo zdravi. Jedino je čovek misleće živo biće ima sposobnost razumnog izbora hrane. Čovek snosi odgovornost za ono što jede. Samo ako se ispravno hranimo, živećemo dugi i zdravo.

Comments are closed.

shared on wplocker.com