By 2 Oktobra, 2012

Narodni lek za akutni bronhitis

Ovaj oblik bolesti često se ne javlja sam, već obično dolazi posle ili zajedno s gušoboljom i zapaljenjem dušnika. Ali kako ove dve poslednje bolesne pojave ne moraju biti i vezane za bronhitis izdvojili smo za njih lekove i izneli ih u prethodnom odeljku. Prema tome biljni lekovi koje ćemo ovde nabrojati dobri su ne samo protiv akutnog oboljenja gornjih delova organa za disanje već i protiv bronhitisa.

Usled dužeg ili jačeg nazeba, velike vlage i nadražaja dušnika može se zapaljenje s gornjih delova preneti i na bronhije (račvasto produženje dušnika plućne cevi, koje stoje u vezi s dušnikom), najpre na široke, pa zatim i na uže, do najužih zaključno (do kapilara), i izazivati: kašalj, bolove u prsima i teškoće pri disanju. Ukoliko silazi od dušnika ka krajnjim površinskim delovima plućnog tkiva, bolest postaje sve ozbiljnija, tako da se može izmetnuti u najtežu vrstu plućnih bolesti. Ako se pri tome temperatura tela jako povisi i to dugo traje — organizam može doći u opasnost. Zato je pravilo: obrašiiš pažnju i na najslabiji nazeb ušnika i Gornjih širokih bronhija i preduzeti sve mere da se bolest ne rasprostre i ne otegne dugo. ne duže od 2 do 3 nedelje, tj. starati se da akutan kratkovremeni bronhitis ne pređe u hroničan, dugotrajni, koji se teže leči i može da se i dalje komplikuje, i to: prvo, usled proširenog polja zapaljenja sluzokože bronhija i pluća; drugo, usled stvaranja velikih količina masa za ispljuvavanje. treće, usled stalnog kašlja. bolova u prsima, kao i moguće nove infekcije. mešovite i specijalne, npr. tuberkuloze.

Zapaljenje pluća, na primer, kod dece može nastupiti i posle neke zarazne bolesti: od gripa, posle mrasa, magarećeg kašlja, posle operacije itd. Ovo se leči po opštim pravilima.

Kao i kod oboljenja grla i dušnika – kod akutnog bronhitisa treba preduzeti ove mere:

1) podržati noge u toploj vodi (U kojuje ranije nasuto brašno od slačice, razmućeno prethodno u vodi sobne temperature, nikako preko 40 S);

2) leći u postelju i piti tople napitke: mleko, čajeve, limunadu, oranžadu itd. Držati slačične obloge oko vrata ili na prsima 20 do 30 minuta.

Nepravilno je ono što čine sami bolesnici. ponekad i neki lekar: da se odmah uzima lek protiv temperature (najčešće aspirin) i u isto vreme daju bolesniku lekovi za izbacivanje šlajma (najčešće ipekakuana) i kad temperatura bolesnika nije visoka i kad se sluzokoža njegovog dušnika i pluća nalazi u akutnom, zapaljenom stanju i materijal za ispljuvke (sluz) nije još odvojen od unutarnjih cevi, te se ne može lako izbaciti. U tom slučaju, dakle. najbolje je davati čajeve koji stišavaju kašalj (videti dalje koje) i tek s padom temperature kod bolesnika pristupiti ener- gičnom davanju lekova koji pomažu izbacivanje šlajma.

Prethodno da kažemo nekoliko reči o samim tim lekovima da bi i laici bili koliko-toliko upućeni u praktičnu primenu i važnost onoga što se čini.

Lekovi koji mogu da pomognu izbacivanju šlajma prilikom oboljenja dušnika. plućnih cevi (bronhija) do najužih, i plućnih katara mogu se podeliti u dve vrste: mineralni i biljni (prof. Leper). Nas interesuju samo ovi drugi.

Zadatak biljnih lekova sastoji se u tome da pomognu čišćenje. pranje bronhija, te da u njima ne dođe do zastoja, zapušavanja, što otežava disanje. Pomoću kašlja i izbacivanja šlajma postiže se čišćenje pluća i bolja cirkulacija vazduha s kiseonikom u njima, a zatim i ozdravljenje.

Pri upotrebi pobrojanih lekova treba imati na umu ove činjenice:

Biljni lekovi mogu da:
1) razmekšava ili razvodnjavaju, razređuju sluz;
2) da deluju na mišićna vlakna i pomažu izbacivanje;
3) da deluju na sluzokožu da jače ili slabije luči sluz, i najzad
4) da pomažu sušenje sluzi u obolelim mestima. Svaki od njih, kaže prof. Leper, ima osobine da deluje na određeno polje bolesti.

Ali oni mogu različito delovati kad se upotrebe pogrešne doze. Tako je izvestan lek u jednoj dozi u stanju da pomaže izbacivanje, a u drugoj da suši. Na primer: balzami od terpentina, eukaliptusovo lišće ili ulje u malim dozama služe kao razvodnjavajući lekovi, a u velikim dozama suše. Zbog toga, želeći da našim uputstvima damo naučnu i čvrstu osnovu — savetujemo čitaocima i bolesnicima da se drže doza i uputstava koje smo ovde odredili.

Pređimo na opis bilja koje se ovde s najvećim uspehom može primeniti.

Posted in: Lekovito bilje

Comments are closed.

shared on wplocker.com