By 30 Septembra, 2012

Narodni lek protiv malokrvnost

SASA

Ova biljka pomaže malokrvnim devojkama pri poremećajima mesečnih pojava, bolova ili izostanka menstruacije.

Upotreba: Najpodesnije je uzimati je u obliku alkoholature (natopljene i raskisle sveže biljke u alkoholu od 80 do 90%) u dozi od 20 do 30 kapi dnevno, podeljeno u više puta. Lekari kaže da je to dobro sredstvo, mada je u većoj dozi škodljivo. Daje se naizmenično s ruzmarinom.

Karakteristike ove biljke: „Cveće je usamljeno na vrhu peteljke. Najpre je uspravljeno, a potom je pognuto. No kad cvet sazri, peteljka izraste i ponova se uspravi. Čaša je zvonasta i složena od šest eliptičnih svilastih listića. Ovi su u gornjoj polovini nagnuti u polje i još su jedanput toliki koliki su prašnici. Plodnici su duguljasti, rutavi i imaju dugačku pernicu.“

„Lišće je trojno perasto s linearnim kriškama. Stablo 2—3 decimetra visoko. Koren je dugovečan, debeo i koso u zemlju silazi. Cvet je ljubičast i razvija se u martu i aprilu. Raste po brežuljcima izloženim suncu” (S. P.), na krečnom tlu po celoj Evropi. U medicini se upotrebljava cela biljka

Njoj je vrlo slična druga vrsta sase, tzv. livadska sasa, čak konjskom ljubičicom nazvana, „kod koje je cveće kao izvrnuto“. Čaša cveta joj je crnoljubičasta, a crvena na propuštenoj svetlosti (kad se spram sunca pogleda). Ali ih narod obe zove jednim imenom, jer ne razlikuje jednu od druge. Ova druga cveta u aprilu.

Tags:, , , ,
Posted in: Lekovito bilje, Ostalo

Comments are closed.

shared on wplocker.com