By 6 Augusta, 2012

Da li koristite dovoljno vitamin B6?

Mnogi ljudi ga ne uzimaju u dovoljnim količinama. A nedostak vitamina B6 može da izazove porast holesterola, koji dovodi do zače- pljenja arterija. Prosečna osoba uzima ovog vitamina samo oko 1,5 miligram dnevno, dok je preporučena dnevna količina od 2,2 miligrama ispod optimuma. Da biste povećali unos vitamina B6, jedite mekinje i povrće.

Tags:,
Posted in: Zanimljivosti

Comments are closed.

shared on wplocker.com