By 5 Augusta, 2012

Kakav treba da bude odnos roditelja i dece u pubertetu?

Nastankom puberteta roditelji mogu očekivati naidju na zatvorena vrata dečije sobe u svom domu povremeno gunđanje, njihove ljupke nekada šarmantne pričalice. Ista ona deca koja sa osmehom grlila svoje roditelje na kraju dugih dana, u ovom razdoblju postaju neobjašnjivo zlovoljna. Deca koja su im se od rođenja privijala na grudi, verovatno će sada odbojno reagovati na zagrljaje i poljupce.

Dok devojčice, kao što se može i predvideti, predvode u pubertetskoj igri, zadirkujući dečake, njihovo prividno samopouzdanje često skriva ogromnu nesigurnost u sebe. Posmatrajući kako se devojčice nezadrživo oblikuju, dečaci moraju da podnose kašnjenje u razvoju i jačanju svoga tela. Nije zato ništa neobično što ljutnja i frustracije u životu tinejdžera dobijaju posebne razmere. I ako je išta u tom razdoblju očigledno, onda je to činjenica da roditelji »jednostavno ništa ne razumeju«.

Kada se »vrata zatvore«, roditelji mogu da se osećaju uvređenim i ostavljenim, ili da prihvate životnu realnost i ulože napor da bude što bolja. To je životno razdoblje u kome se roditeljska zrelost stavlja na probu. Roditelji imaju zadatak da svoju decu uspešno provedu kroz taj pomalo mučni period.

Iskusni roditelji primenjuju sledeće korisne savete:
Posmatrajte svog tinejdžera kao dete koje je u prelaznom procesu. Za početak, roditelji treba da na svoje tinejdžere gledaju kao na »decu u prelaznom procesu,« a ne kao na mlade ljude. Uprkos spoljašnjem izgledu, čak uprkos tome što govore da su nezavisni, potreba tinejdžera za ljubavlju, njihova potreba za sigurnim utočištem u kome će neko brinuti o njima, i njihova potreba za izgrađivanjem i ograničenjima nipošto nisu manje. Još uvek im je potrebno da pre svega njihovi roditelji brinu o njihovim potrebama.

Preoblikujte svoju ljubav. Ljubav namenjena tinejdžerima, umesto nekadašnjih poljubaca i priča za laku noć, podrazumeva, recimo, masažu nogu i stopala posle dugog treninga na stazi ili napornog dana u školi. Ona podrazumeva tolerantan stav prema najnovijem stilu i obliku frizure. Ona podrazumeva samokontrolu posle rasprave, spremnost za suočavanje s teškim pitanjima; saosećanje posle izgu- bljene košarkaške utakmice ili u slučaju neuzvraćene ljubavi, kada bi reči samo povećale bol; nekoliko minuta odvojenih za slušanje muzike sa njegovog omiljenog CD-a. Ona podrazumeva dopuštanje izvesne slobode koja je u skladu sa principima, iznošenje pravila i posledica kršenja pravila ljubazno ali odlučno, i pohvaljivanje za dobro obavljen posao; ona znači ukazati poverenje tinejdžeru i zaslužiti njegovo poverenje.

Pažljivo slušajte. Tinejdžerima su potrebni roditelji koji će im ukazivati iskrenu i nenametljivu pažnju i na najbolji način iskoristiti vre- me kada njihova deca žele razgovor. Zamaranje pi- tanjima i pokušavanje da se komunikacija uspostavi silom, ne samo da su bez efekta već su i štetni. Više od bilo čega drugog, tinejdžerima je potrebno vreme koje će provoditi sa svojim roditeljima vreme provedeno u igri, radu, kada će se u nekim spontanim okolnostima osećati dovoljno sigurnim da se otvore.

Razgovarajte sa svojim tinejdžerom o »zamkama« života. Roditelji se često ustručavaju da sa svojom decom razgovaraju o »škakljivim« temama, kao što su predbračni seks, droge, alkohol i sl. Štaviše, neki roditelji smatraju da će razgovor o drogama deci zaptavo usaditi takve ideje u glavu. To samo pokazuje koliko su roditelji ponekad strahovito naivni. Deca se sve ranije u svom životu suočavaju s pritiscima i iskušenjima. Sa idejama o drogama i seksu deca se susreću skoro svakog dana u razgovoru s vršnjacima, putem tele- vizije i različitih časopisa. Ako roditelji ne razgovaraju s njima o tim ozbiljnim temama, učiniće to neko drugi. Roditelji još uvek potcenjuju ozbiljnost izloženosti dece drogama. Ako smatraju da nisu u stanju da sa svojom decom razgovaraju o drogama i ostalim »zamkama« života jer nisu dovoljno stručno osposobljeni za to, neka potraže savet i pomoć lekara ili školskog psihologa. Konačno, danas postoji brojna literatura koja roditeljima može da pruži potrebne informacije o svim »škakljivim« temama.

Reagujte kada primetite opasne znake koji nagoveštavaju ozbiljan problem. Roditelji lako mogu da ne opaze adolescentsku depresiju. De- šava se da je ni sami tinejdžeri ne prepoznaju, jer im je poricanje i prikrivanje tako svojstveno. Zbog toga što depresija dovodi ti- nejdžere u veliku opasnost da počnu da upotrebljavaju droge i alkohol, da stupaju u nedozvoljene seksualne odnose, čak i da se bave kriminalom, roditelji treba da potraže pomoć čim se pojave sledeći simptomi depresije: opadanje pažnje, sanjarenje, slabe ocene u školi, duži period u kome se javlja osećanje dosade, fizički bolovi koji se ponavljaju, ili povlačenje od porodice i prijatelja.
Ispravno postupanje u periodu »zatvorenih vrata« u životu vašeg tinejdžera može biti pitanje života i smrti. To je, svakako, i pitanje stvaranja okruženja u kome će se vaš tinejdžer razviti u zre- lu i razboritu odraslu osobu. A to je najveća nagrada roditeljima!

Nekoliko razloga više da ne bežite od razgovora sa svojom decom o »škakljivim« temama

• Slobodni seksualni odnosi danas nisu samo moralni i psihološki problem (strah od vanbračne trudnoće). Zbog mnogih bolesti seksualnim putem, život mladih koji se slobodno neobazrivo upuštaju u predbračne seksualne odnonose može biti znatno ugrožen. U te bolesti spadaju SIDA koja je još uvek neizlečiva, hepatitis C i mnoge druge bolesti koje izazivaju neplodnost, a mnoge od njih nemaju nikakve simptome.

•Marihuana koja se danas uzgaja mnogo je jača i opasnija od one koja se gajila pre dvadeset godina. Osim što štetno deluje na psihičko zdravlje korisnika izazivajući potištenost, ravnodušnost, tromost i halucinacije, pušenje marihuane može izazvati promene na plućima koje prethode raku, i doprineti pojavi raka na organima gla- ve i vrata. Jake droge, poput kokaina, LSD-a i heroina, povećavaju rizik od srčanog infarkta i moždanog udara.

•Pušenje cigareta znatno povećava rizik od oboljevanja od raka pluća i srčanih bolesti. Novija istraživanja pokazuju da je pušenje cigareta jedan od glavnih uzroka impotencije i drugih zdravstvenih problema. Neke fabrike duvana koriste amonijak da pojačaju zavisnost koju stvara cigareta.

• Kada je u pitanju alkohol, dovoljno je reći da i jedno jedino opijanje može biti smrtonosno.

Tags:, , ,
Posted in: Deca i porodica

Comments are closed.

shared on wplocker.com