By 5 Augusta, 2012

Da biste pojačali kreativnost vežbajte

Ako vam stane mozak dok pišete ili ne možete da razvijete do kraja neku dobru zamisao, napravite pauzu i vežbajte.

Jedna skorašnja studija sa 60 žena pokazuje da se njihova kreativnost povećala posle 20 minuta aerobika. Džoan (Joap) Gondola, vanredni profesor zdravstvenog obrazovanja na Baruh koledžu u Njujorku, vodila je ovo istraživanje. Kaže da postoje dve teorije o tome zašto se kreativnost povećava vežbanjem. Vežba oslobađa endorfin, koji razbuđuje, podiže svesnost, menja zapažanje, daje oštrinu vida i sluha, donosi opuštenost, pojačava pažnju i daje osećaj zadovoljstva.

Druga teorija govori da to ima veze sa desnom polovinom mozga. Smatra se da desna polovina mozga kontroliše našu kreativnost.

Tags:, , ,
Posted in: Zanimljivosti

Comments are closed.

shared on wplocker.com